course-details-portlet

ENG6015 - Språklæring

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager

Faglig innhold

Emnet er didaktisk orientert, og følgende tema behandles: Språklæring og språklæringsteorier, læringsstrategier og fokus på utvikling av egen muntlig språkferdighet.
Ett eller flere arbeidskrav innebærer deling av kunnskap tilegnet gjennom emnet, med kolleger. Dette kan for eksempel dreie seg om utarbeiding av digital-didaktiske ressurser som demonstreres for kolleger/prøves ut med elever, og deretter drøftes med kolleger.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har
- kunnskap om andrespråkslæring og språklæringsteorier
- kunnskap om utvikling av språkkompetanse med særlig vekt på muntlig språkferdighet
- kunnskap om ulike læringsstrategier


Ferdigheter

Studenten kan uttrykke seg godt på engelsk muntlig tilpasset ulike sammenhenger, og slik være en god språkmodell for elevene.

Generell kompetanse

Studenten har redskaper til å vedlikeholde og utvikle egen språklige kompetanse.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet tilbys som nettbasert fjernundervisning over ca. 13 uker. Emnet er leksjonsbasert, og hver leksjon tar for seg gitte tema som behandles gjennom arbeid med leksjon og tilhørende pensumtekster og oppgaver.
Studenter vil ha skriftlig kontakt med faglærer og medstudenter via emnets forum og blogg. I tillegg vil studentene benytte digitale verktøy for muntlig presentasjon og nettmøter.

Obligatoriske aktiviteter

Arbeidskrav med variasjon i omfang, form, innhold og formål, med fokus både på skriftlig og muntlig arbeid, samt på responsarbeid. Noe av arbeidet organiseres som gruppearbeid. Akademisk tekstproduksjon og kildebruk er viktig å beherske for å formidle fagkunnskap, derfor inneholder kurset også krav om to lengre obligatoriske tekster.
Aktivitetene vurderes til godkjent/ikke godkjent, og inngår ikke i selve vurderingsgrunnlaget. De må likevel være godkjent for at studenten får fremstille seg til eksamen.

Studenten må videre forholde seg til krav om deltakelse på nettmøter og nettsamarbeid med medstudenter, på avtalte datoer.

Annet
Emnet er nettbasert. Informasjon vedrørende oppstart sendes til studentens registrerte epostadresse. All øvrig kommunikasjon skjer via emnets nettsider og via NTNU studentepost. Studenten må holde seg oppdatert på alle informasjonskanalene som brukes. Anbefalte nettlesere er Mozilla Firefox, Google Chrome og Internet Explorer.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Engelsk fjernundervisning, bachelornivå (FJENG)
KOMPiS Engelsk 1, 8.-13. trinn (KENG1-8-13)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til studieprogram KENG1-8-13

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Engelsk
  • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
03.12.2020

Innlevering
07.12.2020


09:00


21:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
14.05.2021

Innlevering
19.05.2021


09:00


21:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU