course-details-portlet

ENG3450 - Historie, samfunn og kultur

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 7 dager

Faglig innhold

Emnet gir studenter muligheten til å spesialisere seg i et område innenfor historie, samfunn og kultur i et eller flere engelsktalende land. Utvalg og tema fastsettes av emnekoordinator.

Nærmere beskrivelse av faglig innhold gjøres tilgjengelig i pensumlisten ved semesterstart.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidater som har bestått emnet

- har kunnskap om et spesialisert tema innenfor historie, samfunn og kultur i et eller flere engelsktalende land.

- har fått innsikt i spesialisert akademisk materiale fra et spesialisert tema innenfor historie, samfunn og kultur i et eller flere engelsktalende land.

- har kunnskap om akademiske tilnærminger og metoder som kan brukes i historiefaget, samfunnsstudier eller kulturkunnskap.

Ferdigheter

Kandidater som har bestått emnet

- kan demonstrere fagspesifikk forståelse for et spesialisert tema innenfor historie, samfunn og kultur i et eller flere engelsktalende land.

- kan diskutere og analysere et utvalg relevante primærkilder og tekster fra et spesialisert tema innenfor historie, samfunn og kultur i et eller flere engelsktalende land.

Generell kompetanse

Kandidater som har bestått emnet

- kan produsere et selvstendig skriftlig arbeid med argumentasjon på et høyt nivå på engelsk.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og/eller seminarer og/eller individuell veiledning. Det forutsettes at alle studenter regelmessig bruker gjeldende læringsplattform.

Studenter bør forvente at dette emnet på 7,5 studiepoeng tilsvarer omtrent 10 timers arbeid per uke, inkludert undervisningstid.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester).

Obligatoriske aktiviteter

  • Skriftlige innleveringer (ca. 3000 ord)

Mer om vurdering

Emnet har hjemmeeksamen på ca. 4000 ord som besvares i løpet av 7 dager.

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Engelsk
  • Engelsk kulturkunnskap
  • Historie
  • Samfunnsfag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
09.10.2023

Innlevering
16.10.2023


08:45


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
07.05.2024

Innlevering
15.05.2024


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU