course-details-portlet

ENG3320 - Tema innen engelskspråklig litteratur

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 7 dager

Faglig innhold

Emnet fokuserer på et gitt utvalg av engelskspråklig litteratur.

Nærmere beskrivelse av det faglige innholdet i emnet vil foreligge i pensumlisten for engelsk ved semesterstart.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidater som har bestått dette emnet

- har spesialisert kunnskap om et utvalg engelskspråklig litteratur.

- er kjent med kritiske forståelser av utvalgte engelskspråklige litterære verker.

Ferdigheter

Kandidater som har bestått dette emnet

- kan utvise faglig og kritisk forståelse av et spesialisert tema innen engelskspråklig litteratur.

- kan skrive selvstendige og kritiske litterære analyser på akademisk engelsk med bruk av relevant teori og sekundærlitteratur.

- kan bruke digitale verktøy til å finne relevante ressurser.

Generell kompetanse

Kandidater som har bestått dette emnet

- har gode muntlige og skriftlige engelskferdigheter.

- kan kritisk evaluere ulike kunnskapskilders pålitelighet og relevans.

- utvikler god tverrkulturell kompetanse.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger/seminarer, diskusjoner, veiledning. Det forutsettes at alle studenter regelmessig bruker gjeldende digitale læringsplattform.

Studenter bør forvente at dette emnet på 7,5 studiepoeng tilsvarer omtrent 10 timers arbeid per uke, inkludert undervisningstid.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester).

Obligatoriske aktiviteter

  • Skriftlig(e) arbeid(er) (ca. 3000 ord totalt). Kan inkludere en muntlig oppgave.

Mer om vurdering

Emnet har hjemmeeksamen på ca. 4000 ord som besvares i løpet av 7 dager.

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Engelsk litteratur
  • Engelsk
  • Engelsk litteraturvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
13.10.2023

Innlevering
20.10.2023


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
18.03.2024

Innlevering
25.03.2024


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU