course-details-portlet

ENG3320 - Tema innen engelskspråklig litteratur

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 7 dager

Faglig innhold

Emnet fokuserer på et gitt utvalg av engelskspråklig litteratur.

Nærmere beskrivelse av det faglige innholdet i emnet vil foreligge i pensumlisten for engelsk ved semesterstart.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidater som har bestått dette emnet

- har spesialisert kunnskap om et utvalg engelskspråklig litteratur.

- er kjent med kritiske forståelser av utvalgte engelskspråklige litterære verker.

Ferdigheter

Kandidater som har bestått dette emnet

- kan utvise faglig og kritisk forståelse av et spesialisert tema innen engelskspråklig litteratur.

- kan skrive selvstendige og kritiske litterære analyser på akademisk engelsk med bruk av relevant teori og sekundærlitteratur.

- kan bruke digitale verktøy til å finne relevante ressurser.

Generell kompetanse

Kandidater som har bestått dette emnet

- har gode muntlige og skriftlige engelskferdigheter.

- kan kritisk evaluere ulike kunnskapskilders pålitelighet og relevans.

- utvikler god tverrkulturell kompetanse.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger/seminarer, diskusjoner, veiledning. Det forutsettes at alle studenter regelmessig bruker gjeldende digitale læringsplattform.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester).

Obligatoriske aktiviteter

  • Skriftlig(e) arbeid(er) (ca. 3000 ord totalt). Kan inkludere en muntlig oppgave.

Mer om vurdering

Emnet har hjemmeeksamen på ca. 4000 ord som besvares i løpet av 7 dager.

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Engelsk litteratur
  • Engelsk
  • Engelsk litteraturvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
28.11.2022

Innlevering
05.12.2022


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
19.05.2023

Innlevering
26.05.2023


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU