course-details-portlet

ENG2502 - Tekst, kultur, kontekst

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 7 dager

Faglig innhold

Emnet tar for seg et utvalg kulturelle tekster som er knyttet sammen av en felles kontekst eller kontekster – sosial, historisk, ideologisk eller intellektuell. Dialektikken tekst -kontekst vil bli studert: Hvordan tekster formes av konteksten de oppstår i, og også hvordan de i sin tur påvirker denne konteksten. Tekstutvalget kan være av en og samme type, eller det kan inneholde en blanding av teksttyper. Nærmere informasjon om tematikk og pensum vil foreligge i pensumlisten for engelsk ved semesterstart.

Læringsutbytte

Kandidater som har bestått dette emnet
- har kunnskap om et utvalg engelskspråklige kulturelle tekster som er knyttet sammen av en felles kontekst eller kontekster.
- har innsikt i det gjensidige forholdet mellom tekst og kontekst.
- kan forklare hvordan kulturelle tekster formes av og påvirker spesifikke kontekster.
- kan skrive selvstendige litterære analyser på avansert engelsk med bruk av relevant sekundærlitteratur.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger/seminarer, diskusjoner. Veiledning. Det forutsettes at alle studenter regelmessig bruker gjeldende læringsplattform.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester).

Obligatoriske aktiviteter

  • Skriftlig arbeid på ca. 2000 ord/5 sider

Mer om vurdering

Emnet har hjemmeeksamen som besvares i løpet av 7 dager. Besvarelsen skal være på ca. 3000 ord (6-7 sider).

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Engelsk litteratur
  • Engelsk
  • Engelsk kulturkunnskap
  • Engelsk litteraturvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 16.11.2020

Innlevering 23.11.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 10.05.2021

Innlevering 19.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU