course-details-portlet

ENG2502 - Tekst, kultur, kontekst

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 7 dager

Faglig innhold

Emnet tar for seg et utvalg kulturelle tekster som er knyttet sammen av en felles kontekst eller kontekster - sosial, historisk, ideologisk eller intellektuell. Dialektikken tekst - kontekst vil bli studert: Hvordan tekster formes av konteksten de oppstår i, og også hvordan de i sin tur påvirker denne konteksten. Tekstutvalget kan være av en og samme type, eller det kan inneholde en blanding av teksttyper.

Nærmere informasjon om tematikk og pensum vil foreligge i pensumlisten for engelsk ved semesterstart.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidater som har bestått dette emnet

- har kunnskap om et utvalg engelskspråklige kulturelle tekster som er knyttet sammen av en felles kontekst eller kontekster.

- har innsikt i det gjensidige forholdet mellom tekst og kontekst.

Ferdigheter

Kandidater som har bestått dette emnet

- kan forklare hvordan kulturelle tekster formes av og påvirker spesifikke kontekster.

- kan skrive selvstendige litterære analyser på avansert engelsk med bruk av relevant sekundærlitteratur.

- kan utføre forskning med bruk av digitale verktøy.

Generell kompetanse

Kandidater som har bestått dette emnet

- kan delta i kritisk analyse av ulike kulturelle produksjoner.

- kan kritisk evaluere påliteligheten av og relevansen til ulike kunnskapskilder.

- utvikler gode muntlige og skriftlige engelskferdigheter.

- utvikler god kulturell tekstkompetanse.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger/seminarer, diskusjoner. Veiledning. Det forutsettes at alle studenter regelmessig bruker gjeldende læringsplattform.

Studenter bør forvente at dette emnet på 7,5 studiepoeng tilsvarer omtrent 10 timers arbeid per uke, inkludert undervisningstid.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester).

Obligatoriske aktiviteter

  • Skriftlig arbeid på ca. 2000 ord/5 sider

Mer om vurdering

Emnet har hjemmeeksamen som besvares i løpet av 7 dager. Besvarelsen skal være på ca. 3000 ord.

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Engelsk litteratur
  • Engelsk
  • Engelsk kulturkunnskap
  • Engelsk litteraturvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
13.10.2023

Innlevering
20.10.2023


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
28.05.2024

Innlevering
04.06.2024


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU