ENG2502 - Tekst, kultur, kontekst

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 7 dager

Faglig innhold

Emnet tar for seg et utvalg kulturelle tekster som er knyttet sammen av en felles kontekst eller kontekster – sosial, historisk, ideologisk eller intellektuell. Dialektikken tekst -kontekst vil bli studert: Hvordan tekster formes av konteksten de oppstår i, og også hvordan de i sin tur påvirker denne konteksten. Tekstutvalget kan være av en og samme type, eller det kan inneholde en blanding av teksttyper. Nærmere informasjon om tematikk og pensum vil foreligge i pensumlisten for engelsk ved semesterstart.

Læringsutbytte

Kandidater som har bestått dette emnet skal
- ha kunnskap om et utvalg engelskspråklige kulturelle tekster som er knyttet sammen av en felles kontekst eller kontekster.
- ha innsikt i det gjensidige forholdet mellom tekst og kontekst.
- kunne forklare hvordan kulturelle tekster formes av og påvirker spesifikke kontekster.
- kunne skrive selvstendige litterære analyser på avansert engelsk med bruk av relevant sekundærlitteratur.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger/seminarer, diskusjoner. Veiledning. Det forutsettes at alle studenter regelmessig bruker gjeldende læringsplattform.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester).

Obligatoriske aktiviteter

  • Skriftlig arbeid på ca. 2000 ord/5 sider

Mer om vurdering

Emnet har hjemmeeksamen som besvares i løpet av 7 dager.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen 100/100

Utlevering
05.12.2017

Innlevering
12.12.2017

Vår ORD Hjemmeeksamen 100/100

Utlevering
01.06.2018

Innlevering
08.06.2018

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.