ENG2501 - Tverrdisiplinært emne

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer HJELPEMIDD

Faglig innhold

Emnet omhandler tema i grenselandet språk, litteratur og kulturstudier.

Nærmere beskrivelse av det faglige innholdet i emnet vil foreligge i pensumlisten for engelsk ved semesterstart.

Læringsutbytte

Kandidater som har bestått dette emnet kan
- gjøre rede for sin kritiske forståelse av et gitt tverrdisiplinært emne eller tverrdisiplinær problemstilling.
- gjøre rede for sin forståelse av emnets/problemstillingens tverrdisiplinære natur.
- bygge opp en akademisk argumentasjon innenfor det tverrdisiplinære emnet/vedrørende den tverrdisiplinære problemstillingen.
- uttrykke seg skriftlig på et engelsk som er tilpasset sjanger og tema.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger/seminarer. Veiledning. Det forutsettes at alle studenter regelmessig bruker gjeldende læringsplattform.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester).

Obligatoriske aktiviteter

  • Skriftlig arbeid på inntil 2000 ord/ca. 5 sider

Mer om vurdering

Informasjon om hvilke ordbøker som er tillatt brukt under eksamen er tilgjengelig i pensumheftet for engelsk ved semesterstart.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen** 100/100 HJELPEMIDD 18.12.2017 09:00 JB41
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Dette er en digital eksamen: Ta med egen PC. Merk: Hvis du skal ha tilrettelegging med PC og er plassert på datasal, trenger du ikke å ta med deg egen PC, men merk at du fortsatt skal levere eksamen i Inspera. Gjennomfør en demoeksamen uten SEB på ntnu.inspera.no Please note that this is a digital exam: Please bring your own computer. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+skoleeksamen+-+for+studenter
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.