course-details-portlet

ENG2455 - Historie og politikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 100/100 1 semestre A

Faglig innhold

Emnet utforsker historie og politikk i et eller flere engelsktalende land i en gitt historisk periode. Emnet vil benytte relevante forskningsmetoder innenfor historiefaget, samfunnsstudier eller kulturkunnskap. Emnet vil også gi studentene muligheter til å granske ulike kilder og tekster fra relevant faglitteratur.

Nærmere beskrivelse av faglig innhold gjøres tilgjengelig i pensumlisten ved semesterstart.

Læringsutbytte

Kandidater som har bestått emnet
- har kunnskap om historie og politikk i et eller flere engelsktalende land.
- kan reflektere over aktuelle politiske, sosiale og kulturelle tema knyttet til et eller flere engelsktalende land fra et historisk perspektiv.
- har kunnskap om den nyeste forskningen knyttet til historie og politikk i et eller flere engelsktalende land.
- har kunnskap om akademiske tilnærminger og metoder som kan brukes i historiefaget, samfunnsstudier eller kulturkunnskap.
- har produsert et selvstendig skriftlig arbeid som omhandler et eller flere aspekter ved et engelsktalende land.
- kan uttrykke seg godt skriftlig på engelsk.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og/eller seminarer og/eller veiledning. Det forutsettes at alle studenter regelmessig bruker gjeldende læringsplattform.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester).

Obligatoriske aktiviteter

  • 1 skriftlig innlevering (max. 2000 ord)

Mer om vurdering

Emnet har hjemmeeksamen som besvares i løpet av 4 dager. Besvarelsen skal være på ca. 3000 ord.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Engelsk
  • Engelsk kulturkunnskap
  • Historie
  • Samfunnsfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Mappevurdering (1) 100/100 A

Utlevering 17.12.2020

Innlevering 17.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Mappevurdering (2) 100/100 A

Utlevering 09.05.2021

Innlevering 10.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
  • 2) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU