course-details-portlet

ENG2455 - Historie og politikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

Emnet utforsker historie og politikk i et eller flere engelsktalende land i en gitt historisk periode. Emnet vil benytte relevante forskningsmetoder innenfor historiefaget, samfunnsstudier eller kulturkunnskap. Emnet vil også gi studentene muligheter til å granske ulike kilder og tekster fra relevant faglitteratur.

Nærmere beskrivelse av faglig innhold gjøres tilgjengelig i pensumlisten ved semesterstart.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidater som har bestått emnet,

 • har kunnskap om historie og politikk i et eller flere engelsktalende land.
 • har kunnskap om den nyeste forskningen knyttet til historie og politikk i et eller flere engelsktalende land.

Ferdigheter

Kandidater som har bestått emnet,

 • kan reflektere over aktuelle politiske, sosiale og kulturelle tema knyttet til et eller flere engelsktalende land fra et historisk perspektiv.
 • har kunnskap om og kan anvende akademiske tilnærminger og metoder som kan brukes i historiefaget, samfunnsstudier eller kulturkunnskap.
 • kan produsere et selvstendig skriftlig arbeid som omhandler et eller flere aspekter ved et engelsktalende land.

Generell kompetanse

Kandidater som har bestått emnet,

 • kan uttrykke seg godt skriftlig på engelsk.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og/eller seminarer og/eller veiledning. Det forutsettes at alle studenter regelmessig bruker gjeldende læringsplattform.

Studenter bør forvente at dette emnet på 7,5 studiepoeng tilsvarer omtrent 10 timers arbeid per uke, inkludert undervisningstid.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester). Alle obligatoriske aktiviteter må avlegges i samme semester.

Obligatoriske aktiviteter

 • Skriftlig(e) arbeid(er) (inntil 2000 ord)

Mer om vurdering

Emnet har mappeeksamen. Mappen vil bestå av ulike tekster, én av disse tekstene kan være en revidert versjon av en obligatorisk oppgave i emnet. Arbeidene får én samlet karakter, og alle arbeidene må vurderes som bestått for at eksamen som helhet skal kunne vurderes som bestått. Ved stryk må alle tekster i mappa skrives på nytt.

Det er ikke mulig å ta opp igjen bestått eksamen i ENG2455 i semester hvor det ikke er undervisning i emnet. Ved utsatt eksamen (ved stryk eller gyldig forfall) er det mulig å levere eksamensbesvarelse, men det gis ikke veiledning.

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Engelsk
 • Engelsk kulturkunnskap
 • Historie
 • Samfunnsfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Mappevurdering 100/100

Utlevering
21.12.2023

Innlevering
22.12.2023


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Mappevurdering 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU