Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er førsteamanuensis ved Institut for språk og litteratur. Jeg er utdannet master og ph.d. i engelsk fra Københavns Universitet. Jeg har desuden lest ved Monash University, Melbourne og vært gjestedoktorgradstuderende ved Wolfson College, University of Oxford.

Jeg underviser bachelorstuderende i emnet ENG1404. I tillegg veileder jeg gjerne masteropgaver innen kultur- og samfunnsforhold i den engelsktalende verden, postkoloniale studier, imperiehistorie og nyere litteratur, især erinndringslitteratur og postkolonial litteratur.

Faglige interesser

 • Erinndringskultur
 • Avkolonisering
 • Britisk, australsk, karibbisk, zimbabweansk og amerikansk historie og samfunn
 • Selvbiografi
 • Nostalgi

Utvalgte forskningsprosjekter

 • Ph.d.-stipendiat: Autobiography After Empire: Individual and Collective Memory in Dialogue (2013-2016)
 • Medlem av forskningsgruppe: The Embers of Empire (2013-2018)

Redaksjonelle oppgaver

 • Redaktør av særnummer for Life Writing (2016)
 • Gjesteredaktør for Kvinden&Samfundet (2009)

Vitenskapelig og faglig arbeid

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Rasch, Astrid. (2017) Life Writing After Empire. Routledge. 2017. ISBN 978-1-138-22321-9.

Rapport/avhandling

 • Rasch, Astrid. (2016) Autobiography After Empire: Individual and Collective Memory in Dialogue. 2016.