ENG2303 - Litteratur og nasjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 7 dager

Faglig innhold

Gjennom studiet av utvalgte sentrale tekster, eller av en mer spesifikk sjanger eller tidsperiode, tar emnet for seg formelle, historiske og tematiske forhold mellom litterære verk fra en bestemt engelskspråklig nasjon. Hvert verk vil også bli studert som et uavhengig litterært produkt, og når dette er relevant, blir dets økonomiske, sosiale og politiske kontekst trukket inn.

Nærmere beskrivelse av det faglige innholdet i emnet vil foreligge i pensumlisten for engelsk ved semesterstart.

Læringsutbytte

Kandidater som har bestått dette emnet skal
- ha kunnskap om utvalgte tekster fra en engelskspråklig nasjon.
- kjenne til formelle, historiske og tematiske forhold mellom de litterære tekstene.
- ha innsikt i hvert verk som et uavhengig litterært produkt.
- kunne gjøre greie for tekstenes relevante økonomiske, sosiale og politiske kontekster.
- kunne skrive selvstendige litterære analyser på avansert engelsk med bruk av relevant sekundærlitteratur.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger/seminarer. Veiledning. Det forutsettes at alle studenter regelmessig bruker gjeldende læringsplattform.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester).

Obligatoriske aktiviteter

  • Skriftlig arbeid (ca. 2000 ord totalt)

Mer om vurdering

Emnet har hjemmeeksamen som besvares i løpet av 7 dager.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen 100/100

Utlevering
11.12.2017

Innlevering
18.12.2017

Vår ORD Hjemmeeksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.