course-details-portlet

ENG2303 - Litteratur og nasjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 7 dager

Faglig innhold

Gjennom studiet av utvalgte sentrale tekster, eller av en mer spesifikk sjanger eller tidsperiode, tar emnet for seg formelle, historiske og tematiske forhold mellom litterære verk fra en bestemt engelskspråklig nasjon. Hvert verk vil også bli studert som et uavhengig litterært produkt, og når dette er relevant, blir dets økonomiske, sosiale og politiske kontekst trukket inn.

Nærmere beskrivelse av det faglige innholdet i emnet vil foreligge i pensumlisten for engelsk ved semesterstart.

Læringsutbytte

Kandidater som har bestått dette emnet
- har kunnskap om utvalgte tekster fra en engelskspråklig nasjon.
- kjenner til formelle, historiske og tematiske forhold mellom de litterære tekstene.
- har innsikt i hvert verk som et uavhengig litterært produkt.
- kan gjøre greie for tekstenes relevante økonomiske, sosiale og politiske kontekster.
- kan skrive selvstendige litterære analyser på avansert engelsk med bruk av relevant sekundærlitteratur.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger/seminarer. Veiledning. Det forutsettes at alle studenter regelmessig bruker gjeldende læringsplattform.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester).

Obligatoriske aktiviteter

  • Skriftlig arbeid (ca. 2000 ord totalt)

Mer om vurdering

Emnet har hjemmeeksamen som besvares i løpet av 7 dager. Besvarelsen skal være på ca. 3000 ord (6-7 sider).

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Engelsk litteratur
  • Engelsk
  • Engelsk litteraturvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 08.12.2020

Innlevering 15.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 03.06.2021

Innlevering 10.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU