course-details-portlet

ENG2302 - Litteratur og historie

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer F

Faglig innhold

Faglig innhold

Emnet tar for seg et utvalg av engelskspråklig litteratur fra en bestemt historisk periode eller flere historiske "øyeblikk". Verkenes innvirkning og respons på samtidig samfunn og kultur vektlegges.

Nærmere beskrivelse av det faglige innholdet i emnet vil foreligge i pensumlisten for engelsk ved semesterstart.

Læringsutbytte

Læringsmål

Kunnskap

Kandidater som har bestått dette emnet

 • har kjennskap til et utvalg av engelskspråklig skjønnlitteratur fra én eller flere historiske perioder
 • kan forklare hvordan verkene formes av og påvirker samfunn og kultur i perioden(e)
 • har kjennskap til faglig kunnskap og kritisk forståelse av én eller flere historiske perioder

Ferdigheter

Kandidater som har bestått dette emnet

 • kan vise faglig kunnskap og kritisk forståelse av én eller flere historiske perioder
 • kan skrive selvstendige litterære analyser på avansert engelsk med bruk av akademiske skrivekonvensjoner
 • kan finne og ta i bruk relevant sekundærlitteratur

Generell kompetanse

Kandidater som har bestått dette emnet

 • anerkjenner viktigheten av kritisk refleksjon over forholdet mellom kultur og historie
 • har dyptgående muntlige og skriftlige engelskferdigheter utover det som kreves for rene litteraturstudier
 • utvikler tverrkulturell tekstkompetanse
 • kan kritisk evaluere ulike kunnskapskilders troverdighet og relevans
 • kan delta i kritisk refleksjon over ulike kulturelle verker og egne arbeider

Læringsformer og aktiviteter

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger/seminarer. Veiledning. Det forutsettes at alle studenter regelmessig bruker gjeldende læringsplattform.

Studenter bør forvente at dette emnet på 7,5 studiepoeng tilsvarer omtrent 10 timers arbeid per uke, inkludert undervisningstid.

Obligatoriske aktiviteter

 • Skriftlig arbeid(er) (ca. 2000 ord totalt)

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester). Alle obligatoriske aktiviteter må avlegges i samme semester.

Obligatoriske aktiviteter

 • Skriftlig arbeid(er) (ca. 2000 ord totalt)

Mer om vurdering

Eksamen skal i sin helhet besvares på engelsk. Informasjon om hvilke ordbøker/ som er tillatt brukt under eksamen er tilgjengelig i pensumlisten for engelsk ved semesterstart.

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Engelsk litteratur
 • Engelsk
 • Engelsk litteraturvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 F INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 F INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU