ENG2302 - Litteratur og historie

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer HJELPEMIDD

Faglig innhold

Emnet tar for seg et utvalg av engelskspråklig litteratur fra en bestemt historisk periode eller flere historiske "øyeblikk". Verkenes innvirkning og respons på samtidig samfunn og kultur vektlegges.

Nærmere beskrivelse av det faglige innholdet i emnet vil foreligge i pensumlisten for engelsk ved semesterstart.

Læringsutbytte

Kandidater som har bestått dette emnet skal
- ha kjennskap til et utvalg av engelskspråklig skjønnlitteratur fra en eller flere historiske perioder.
- kunne forklare hvordan verkene formes av og påvirker samfunn og kultur i perioden(e).
- kunne vise faglig kunnskap og kritisk forståelse av en eller flere historiske perioder.
- kunne skrive selvstendige litterære analyser på avansert engelsk med bruk av relevant sekundærlitteratur.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger/seminarer. Veiledning. Det forutsettes at alle studenter regelmessig bruker gjeldende læringsplattform.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester). Alle obligatoriske aktiviteter må avlegges i samme semester.

Obligatoriske aktiviteter

  • Skriftlig arbeid(er) (ca. 2000 ord totalt)

Mer om vurdering

Informasjon om hvilke ordbøker som er tillatt brukt under eksamen er tilgjengelig i pensumheftet for engelsk ved semesterstart.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen** 100/100 HJELPEMIDD 01.12.2017 09:00 D1-153 , JD2 , JB30
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD 01.06.2018 09:00 JB22
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Dette er en digital eksamen: Ta med egen PC. Please note that this is a digital exam: Please bring your own computer. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+skoleeksamen+-+for+studenter
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.