course-details-portlet

ENG1404 - Historie og nasjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer F

Faglig innhold

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i historie og kultur fra et eller flere engelskspråklige samfunn i en gitt historisk periode. Fokus vil være på nasjonsbygging og -endring. Emnet vil introdusere studenter for relevante forskningsmetoder innenfor historiefaget og kulturstudier. Emnet vil også gi studentene mulighet til å jobbe med ulike kilder og tekster, slik at de kan begynne å utvikle ferdigheter i kritisk tenking, lesing og skriving. Emnet legger grunnlaget for videre studier innen historie og kultur i studieprogrammet i engelsk.

Nærmere beskrivelse av faglig innhold gjøres tilgjengelig sammen med pensumlisten ved semesterstart.

Læringsutbytte

Læringsmål

Kunnskap

Kandidater som har bestått emnet

 • har bred kunnskap om historie og kultur i et eller flere engelskspråklige samfunn.
 • har oversikt over sentrale diskusjoner rundt spesifikke tema som emnet tar for seg
 • er kjent med de ulike tekstene og kildene som brukes i historiefaget og kulturstudier

Ferdigheter

Kandidater som har bestått emnet

 • kan forklare politiske, sosiale og kulturelle tema fra historiske og samtidsaktuelle perspektiver
 • kan analysere og diskutere et utvalg av tekster og kilder, både i klasserommet og i ulike typer akademisk skriving
 • har utforsket sentrale akademiske tilnærminger, som bruk av digitale arkiver, evaluering av tekster og kilder, og formidling av kunnskap
 • kan produsere selvstendige arbeid som følger retningslinjer for akademisk skriving fra relevante disipliner

Generell kompetanse

Kandidater som har bestått emnet

 • har begynt å utvikle ferdigheter i kritisk tenking, lesing og skriving innenfor historie og kultur
 • kan identifisere ulike tolkninger av generelle historiske og kulturelle endringer i engelskspråklige samfunn
 • kan uttrykke seg godt på engelsk

Læringsformer og aktiviteter

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og/eller seminarer og/eller veiledning. Det forutsettes at alle studenter regelmessig bruker gjeldende læringsplattform.

Studenter bør forvente at dette emnet på 7,5 studiepoeng tilsvarer omtrent 10 timers arbeid per uke, inkludert undervisningstid.

Obligatoriske aktivitet

1 skriftlig innlevering (ca. 1000-1500 ord). Det kan være egne obligatoriske oppgaver for studenter på MLSPRÅK.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester).

Obligatoriske aktiviteter

 • 1 skriftlig innlevering (ca. 1000-1500 ord)

Mer om vurdering

Eksamen skal i sin helhet besvares på engelsk. Informasjon om hvilke ordbøker som er tillatt brukt under eksamen er tilgjengelig i pensumheftet for engelsk ved semesterstart.

Kursmateriell

Kursmateriell

Alle studenter oppfordres på det sterkeste til å følge all undervisning i emnet da det på eksamen kan bli gitt oppgaver som tester kunnskap om begrep som ikke diskuteres i pensumtekster. Pensum oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ENG1401 7.5 HØST 2017
ENG1402 7.5 HØST 2017
ENG6011 3.0 HØST 2019
ENG6017 3.0 HØST 2019
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Engelsk
 • Engelsk kulturkunnskap
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 F INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 F INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU