course-details-portlet

ENG1404 - Historie og nasjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 3 uker
Hjemmeeksamen 100/100 2 uker A

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i historie og kultur fra et eller flere engelsktalende land i en gitt historisk periode. Fokus vil være på nasjonsbygging og -endring. Emnet vil introdusere studenter for relevante forskningsmetoder innenfor historiefaget, samfunnsstudier eller kulturkunnskap. Emnet vil også gi studentene muligheter til å granske ulike kilder og tekster fra relevant faglitteratur.

Nærmere beskrivelse av faglig innhold gjøres tilgjengelig i pensumlisten ved semesterstart.

Læringsutbytte

Kandidater som har bestått emnet
- har grunnleggende kunnskap om historie og kultur i et eller flere engelsktalende land.
- kan reflektere over aktuelle politiske, sosiale og kulturelle tema knyttet til et eller flere engelsktalende land fra et historisk perspektiv.
- har grunnleggende kunnskap om den nyeste forskningen knyttet til historie og kultur i et eller flere engelsktalende land.
- har grunnleggende kunnskap om akademiske tilnærminger og metoder som kan brukes i historiefaget, samfunnsstudier eller kulturkunnskap.
- har produsert et selvstendig skriftlig arbeid som omhandler et eller flere aspekter ved et engelsktalende land.
- kan uttrykke seg godt skriftlig på engelsk.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og/eller seminarer og/eller veiledning. Det forutsettes at alle studenter regelmessig bruker gjeldende læringsplattform.
Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester).

Obligatoriske aktiviteter

  • 1 skriftlig innlevering (ca. 1000-1500 ord)

Mer om vurdering

Eksamen skal i sin helhet besvares på engelsk. Informasjon om hvilke ordbøker som er tillatt brukt under eksamen er tilgjengelig på eksamensoppgaven.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ENG1401 7.5 01.09.2017
ENG1402 7.5 01.09.2017
ENG6011 3.0 01.09.2019
ENG6017 3.0 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Engelsk
  • Engelsk kulturkunnskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 06.11.2020

Innlevering 27.11.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (2) 100/100 A

Utlevering 27.05.2021

Innlevering 10.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
  • 2) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU