course-details-portlet

ENG1303 - Litteratur: Prosa

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 7 dager

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 3 uker

Faglig innhold

Dette emnet er en sjangerbasert introduksjon til engelskspråklig prosa. Emnet presenterer studentene for viktige engelskspråklige litterære tekster, og i en rekke romaner og noveller belyses de ulike stiler og teknikker man finner innenfor denne sjangeren. Emnet gir også en kort innføring i noen ulike litteraturvitenskapelige tilnærminger til tekststudier.

Læringsutbytte

Kandidater som har bestått emnet
- har kjennskap til et utvalg av viktige verk innen engelskspråklig prosalitteratur.
- har kunnskap om ulike typer engelskspråklig prosa.
- kan forklare hvordan ulike typer prosa formidler historier.
- er kjent med og i stand til å bruke den engelskspråklige fagterminologien knyttet til skjønnlitterær prosa.
- kan skrive en tekst der de analyserer litterære verk på korrekt engelsk.
- kan lese litterære prosatekster på en kritisk og selvstendig måte.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminarundervisning og veiledning. Det forutsettes at alle studenter regelmessig bruker gjeldende læringsplattform.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester).

Obligatoriske aktiviteter

  • 1 skriftlig oppgave på ca 1000 ord/2,5 sider

Mer om vurdering

Eksamen skal i sin helhet besvares på engelsk. Informasjon om hvilke ordbøker som er tillatt brukt under eksamen er tilgjengelig på eksamensoppgaven.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Pensum vil variere, men vil omfatte: Et utvalg tekster fra ulike perioder og kulturer i den engelskspråklige verden som representer de viktigste formene for prosa, et utvalg av sekundærlitteratur, tekster som gir en innføring i litteraturstudier og et oppslagsverk med litterære begreper. Pensumliste oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ENG1301 7.5 01.08.2006
ENG6012 7.5 01.09.2019
ENG6018 7.5 01.09.2019
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Engelsk litteratur
  • Engelsk
  • Engelsk litteraturvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 05.05.2021

Innlevering 12.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (2) 100/100

Utlevering 09.11.2020

Innlevering 30.11.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
  • 2) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU