course-details-portlet

ENG1303 - Litteratur: Prosa

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer F

Faglig innhold

Dette emnet er en sjangerbasert introduksjon til engelskspråklig prosa. Emnet presenterer studentene for viktige engelskspråklige litterære tekster, og i en rekke romaner og noveller belyses de ulike stiler og teknikker man finner innenfor denne sjangeren. Emnet gir også en kort innføring i noen ulike litteraturvitenskapelige tilnærminger til tekststudier.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidater som har bestått emnet,

 • har kjennskap til et utvalg av viktige verk innen engelskspråklig prosalitteratur.
 • har kunnskap om ulike typer engelskspråklig prosa.
 • kan forklare hvordan ulike typer prosa formidler historier eller betydninger.
 • er kjent med den engelskspråklige fagterminologien knyttet til litterær prosa.

Ferdigheter

Kandidater som har bestått dette emnet,

 • kan skrive en tekst der de analyserer litterære verk på korrekt engelsk.
 • kan lese litterære prosatekster på en kritisk og selvstendig måte.

Generell kompetanse

Kandidater som har bestått emnet,

 • har muntlig og skriftlig kompetanse i engelsk utover det som kreves for rene litteraturstudier.
 • utvikler grunnleggende tverrkulturell tekstkompetanse.
 • kan kritisk reflektere over ulike typer kulturelle verker.

Læringsformer og aktiviteter

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminarundervisning og veiledning. Det forutsettes at alle studenter regelmessig bruker gjeldende læringsplattform.

Studenter bør forvente at dette emnet på 7,5 studiepoeng tilsvarer omtrent 10 timers arbeid per uke, inkludert undervisningstid.

Obligatoriske aktiviteter

 • 1 skriftlig oppgave på ca. 1000 ord/2,5 sider

Det kan være egne obligatoriske oppgaver for studenter på MLSPRÅK.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester).

Obligatoriske aktiviteter

 • 1 skriftlig oppgave på ca 1000 ord/2,5 sider

Mer om vurdering

Eksamen skal i sin helhet besvares på engelsk. Informasjon om hvilke ordbøker som er tillatt brukt under eksamen, blir gjort tilgjengelig i pensumlista ved semesterstart.

Kursmateriell

Pensum vil variere, men vil omfatte: Et utvalg tekster fra ulike perioder og kulturer i den engelskspråklige verden som representer de viktigste formene for prosa, et utvalg av sekundærlitteratur, tekster som gir en innføring i litteraturstudier og et oppslagsverk med litterære begreper. Pensumliste oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ENG1301 7.5 VÅR 2006
ENG6012 7.5 HØST 2019
ENG6018 7.5 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Engelsk litteratur
 • Engelsk
 • Engelsk litteraturvitenskap
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 F INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 F INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU