course-details-portlet

ENG1000 - Innføring i sosiolingvistikk

Om emnet

Nytt fra studieåret 2013/2014

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet gir en introduksjon til forholdet mellom språk og samfunn. Det tar for seg bakgrunnen for språklig variasjon og språkendring i enspråklige samfunn, og hvordan disse henger sammen med faktorer som alder, kjønn og sosial klasse. Når det gjelder to- og flerspråklige samfunn, fokuseres det på hvordan de forskjellige språkene brukes, for eksempel hvem som bruker hvilket språk med hvem, og i hvilke sammenhenger. Et annet tema er språklig variasjon mellom kjønn og i forskjellige talesituasjoner, som for eksempel hvordan språkbruk varierer i formelle og uformelle situasjoner, og hvordan dette påvirker tilhørerne. Alle studenter oppfordres på det sterkeste til å følge all undervisning i emnet da det på eksamen kan bli gitt oppgaver som tester kunnskap om begrep som ikke diskuteres i læreboken.

Læringsutbytte

Kandidater som har bestått kurset

- kan gjøre rede for hvordan og hvorfor språklig variasjon finnes i en gitt befolkning.

- er i stand til å gjøre rede for språkendringsprosesser.

- kan identifisere og analysere de viktigste effektene av språkkontakt, inkludert diglossi, kodeveksling, språkskifte og pidginisering.

- forstår hva som ligger bak offentlig språkpolitikk og kan analysere konsekvensene av den.

- er i stand til å diskutere hvorvidt menn og kvinner snakker forskjellig.

- forstår hvordan språk brukes i kriminaltekniske og juridiske sammenhenger (forensisk lingvistikk/kriminallingvistikk).

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og/eller seminarer og veiledning. Det forutsettes at alle studentene brukes itslearning regelmessig.

Obligatoriske aktiviteter

  • 1 skriftlig innlevering (ca. 1000-1500 ord)

Kursmateriell

Alle studenter oppfordres på det sterkeste til å følge all undervisning i emnet da det på eksamen kan bli gitt oppgaver som tester kunnskap om begrep som ikke diskuteres i læreboken. Pensumlisten vil være tilgjengelig ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2013

Undervisningsspråk: Engelsk

-

Fagområde(r)
  • Engelsk
  • Engelsk språk
  • Engelsk språkvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:
  • Daniel Weston

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig 100/100 02.12.2013 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig 100/100 19.05.2014 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU