course-details-portlet

DIFT2503 - Digitalisering i bransjer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Inndeling i næringer og bransjer. Markedsutvikling i næringer og bransjer nasjonalt og internasjonalt. Utvikling i digitalisering i næringer og bransjer.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten skal:

 • Kjenne til ulike næringer og bransjer
 • Kjenne til hovedtrekkene til markedsutviklingen i ulike næringer og bransjer i Norge og internasjonalt
 • Kjenne til hovedtrekkene ved digitalisering i ulike næringer og bransjer i Norge og internasjonalt
 • Ha inngående kunnskap markedsutvikling og digitalisering om én næring og bransje
 • Kunne diskutere og vurdere fremtidig utvikling relatert til digitalisering én næring og bransje
 • Kunne diskutere og vurdere digitalisering i én næring og bransje med hensyn til bærekraft

Ferdigheter

Kandidaten skal:

 • Kunne finne frem til relevante informasjonskilder for å identifisere utviklingstrekk for næringer og bransjer nasjonalt og internasjonalt
 • Kunne utarbeide rapporter som både gir systematisk oversikt over utviklingstrekk for markeder og digitalisering, og som diskuterer fremtidig utvikling

Generell kompetanse

Kandidaten skal:

 • Kunne formidle fagstoff skriftlig og muntlig
 • Bidra til bransjeforståelse når det gjelder digitalisering og anvendelse av digitale løsninger
 • Være kritisk til ulike informasjonskilder og bruke de på en relevant måte

Læringsformer og aktiviteter

Prosjektbasert arbeid. Samlinger med studentaktive læringsformer.

Mer om vurdering

Vurdering gjøres på bakgrunn av innlevert oppgave der studentene selv bestemmer seg for en næring og bransje de ønsker å studere. Fem obligatoriske samlinger.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Digital forretningsutvikling (ITBAITBEDR)

Kursmateriell

Defineres ved kursoppstart og gjennom prosjektarbeidet.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Informasjonsteknologi og informatikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Innlevering
15.12.2023


12:15

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU