course-details-portlet

DIFT2006 - Big Data

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappe/sammensatt vurdering 100/100

Faglig innhold

Innhold, forretningsverdi, bruksområder og applikasjon av Big Data. Introduksjon til teknikker og programmering innen Big Data (for eks. Python).

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Kandidaten kan:

 • forstå forretningsverdien av Big Data.
 • vite om innhold, bruksområder, og applikasjon av Big Data.
 • vite om teknikker for analyse og visualisering av Big Data.
 • er kjent med arkitektur innen Big Data.
 • forstår problematikk med personvern og tillit innen Big Data.

Ferdigheter:

Kandidaten kan:

 • artikulere og kommunisere forretningsverdien av Big Data til interessenter.
 • kan strukturere prosessen av analyse av Big data og komponere team for dataanalyse.
 • kan foreslå og bruke relevante teknikker/verktøy innen Big data i praktiske prosjekter.

Generell kompetanse:

Kandidaten h ar:

 • forståelse for betydningen av Big Data innen virksomheter og samfunnet generelt sett.
 • kan delta i planlegging- og implementasjonsfasen av prosjekter innen Big Data.
 • kan identifisere, planlegge og implementere individuelle oppgaver inn Big Data-prosjekter.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen i emnet består av teori etterfulgt av praktisk oppgaveløsning. I tillegg er det lagt opp til at studentene skal anvende kompetansen de tilegner seg i øvinger.

Mer om vurdering

Mappen består av øvinger som godkjennes underveis i semesteret. Alle må bestås for å få BESTÅTT på mappen.

Ved frivillig gjentak, stryk eller gyldig fravær, må hele mappen tas på nytt i semester med undervisning.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Digital forretningsutvikling (ITBAITBEDR)

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
INFT2003 7.5 HØST 2020
IINI3012 5.0 HØST 2020
IFUD1123 5.0 HØST 2020
IT6208 7.5 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Informatikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Mappe/sammensatt vurdering 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU