course-details-portlet

DIFT1002 - IT-Introduksjon og databaser

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 3 timer B

Faglig innhold

IT-introduksjon: Introduksjon til informasjonsteknologi, datamaskinens virkemåte og oppbygning, det binære tallsystemet, programvare og operativsystemer, lokale nettverk og internett, virtualisering og skytjenester, samarbeidsverktøy, sosiale media og datasikkerhet.

Databaser: Innføring i datamodellering med EER. Design av relasjonsdatabase inkl. bruk av nøkler og referanseintegritet. Databasedefinisjon (DDL) og datamanipulering (DML) i SQL. Bruk av et valgt databaseverktøy (MySQL eller tilsvarende).

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten:

 • kan beskrive datamaskinens grunnleggende oppbygning og virkemåte
 • kan forklare operativsystemets grunnleggende funksjoner og roller
 • kan forklare den grunnleggende virkemåten til lokale nettverk og internett
 • kjenner til begrepene virtualisering og kjente leverandører innen skytjenester
 • kjenner til nyttige samarbeidsverktøy og sentrale sosiale medier -
 • kjenner sentrale begreper innen databaser og kan gjøre rede for disse
 • kan bruke SQL
 • forstå (tolke) et (E)ER-diagram og vet hvordan dette kan oversettes til relasjonsmodellen

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan velge egnede samarbeidsverktøy til å løse oppgaver i fellesskap med andre
 • kan sikre sin egen datamaskin og datanettverk mot angrep og uhell -
 • kan opprette en virtuell maskin eller en tjeneste hos en skyleverandør
 • kan tegne sitt eget (E)ER-diagram for å oppnå en god databasestruktur
 • kan opprette en egen database, og hente ut og endre dataene i denne databasen, alt via SQL

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • får en grunnleggende forståelse av hvordan informasjonsteknologi benyttes i ulike sammenhenger i samfunnet
 • får en forståelse for hvordan databaseløsninger kan brukes til å løse ulike behov for lagring av digitale data.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisning og praktiske obligatoriske øvinger som inngår i arbeidskravene, veiledning med faglærer og/eller læringsassistent.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger - tilsvarende 8 obligatoriske

Mer om vurdering

Utsatt eksamen kjøres i neste ordinære eksamensperiode (mai/juni).

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av faglærer.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Digital forretningsutvikling (ITBAITBEDR)

Kursmateriell

Oppgis ved studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
INFT1001 7.5 HØST 2019
IINI1001 3.7 HØST 2019
IFUD1101 3.7 HØST 2019
IINI1003 3.7 HØST 2019
IFUD1103 3.7 HØST 2019
IDRI1002 7.5 HØST 2019
IDATT2103 3.0 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Datateknikk og informasjonsvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst NY Skriftlig skoleeksamen 100/100 B 11.01.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL310 blå sone Sluppenvegen 14 42
SL274 Sluppenvegen 14 2
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 B 13.12.2022 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL311 orange sone Sluppenvegen 14 46
SL430 Sluppenvegen 14 2
SL317 Sluppenvegen 14 1
Vår UTS2 Skriftlig skoleeksamen 100/100 B 08.06.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL311 lyseblå sone Sluppenvegen 14 1
SL215 Sluppenvegen 14 1
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU