course-details-portlet

DIFT1002 - IT-Introduksjon og databaser

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 3 timer

Faglig innhold

IT-introduksjon: Introduksjon til informasjonsteknologi, datamaskinens virkemåte og oppbygning, det binære tallsystemet, programvare og operativsystemer, lokale nettverk og internett, virtualisering og skytjenester, samarbeidsverktøy, sosiale media og datasikkerhet.

Databaser: Innføring i datamodellering med EER. Design av relasjonsdatabase inkl. bruk av nøkler og referanseintegritet. Databasedefinisjon (DDL) og datamanipulering (DML) i SQL. Bruk av et valgt databaseverktøy (MySQL eller tilsvarende).

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten:
- kan beskrive datamaskinens grunnleggende oppbygning og virkemåte
- kan forklare operativsystemets grunnleggende funksjoner og roller
- kan forklare den grunnleggende virkemåten til lokale nettverk og internett
- kjenner til begrepene virtualisering og kjente leverandører innen skytjenester
- kjenner til nyttige samarbeidsverktøy og sentrale sosiale medier
- kjenner sentrale begreper innen databaser og kan gjøre rede for disse
- kan bruke SQL
- forstå (tolke) et (E)ER-diagram og vet hvordan dette kan oversettes til relasjonsmodellen

Ferdigheter

Kandidaten:
- kan velge egnede samarbeidsverktøy til å løse oppgaver i fellesskap med andre
- kan sikre sin egen datamaskin og datanettverk mot angrep og uhell
- kan opprette en virtuell maskin eller en tjeneste hos en skyleverandør
- kan tegne sitt eget (E)ER-diagram for å oppnå en god databasestruktur
- kan opprette en egen database, og hente ut og endre dataene i denne databasen, alt via SQL


Generell kompetanse

Kandidaten:
- får en grunnleggende forståelse av hvordan informasjonsteknologi benyttes i ulike sammenhenger i samfunnet
- får en forståelse for hvordan databaseløsninger kan brukes til å løse ulike behov for lagring av digitale data.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisning og praktiske obligatoriske øvinger som inngår i arbeidskravene, veiledning med faglærer og/eller læringsassistent.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger - tilsvarende 8 obligatoriske

Mer om vurdering

Utsatt eksamen kjøres i neste ordinære eksamensperiode (mai/juni).

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av faglærer.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Digital forretningsutvikling (ITBAITBEDR)

Kursmateriell

Oppgis ved studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
INFT1001 7.5 01.09.2019
IINI1001 3.7 01.09.2019
IFUD1101 3.7 01.09.2019
IINI1003 3.7 01.09.2019
IFUD1103 3.7 01.09.2019
IDRI1002 7.5 01.09.2019
IDATT2103 3.0 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 8
Øvingstimer: 8

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Datateknikk og informasjonsvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 05.12.2020

Innlevering 05.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen (2) 100/100

Utlevering 25.05.2021

Innlevering 25.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
  • 2) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU