course-details-portlet

DIFT1001 - Webteknologi og teamarbeid

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Prosjekt
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Prosjekt 100/100

Faglig innhold

Webteknologi

Introduksjon til webpublisering, HTML, CSS, DOM og JavaScript, prinsipper for webdesign, bruk av rammeverk, multimedia på web (grafikk, bilder, lyd og video), integrasjon av eksterne tjenester.

Teamarbeid

Først skal man lære å jobbe i team og deretter skal teamet bruke kunnskapen til å gjennomføre et prosjekt og presentere resultatet av dette. I denne prosessen skal man bruke kunnskapen man har tilegnet seg om roller og modeller for teametablering og teamutvikling, anvende prinsipper for prosjektgjennomføring og administrasjon av dette og anvende prinsipper for presentasjonsteknikk.

Læringsutbytte

Kunnskap

Webteknologi

Kandidaten:

 • forstår klient-tjener-arkitektur i konteksten nettleser og webtjener
 • kjenner til forskjellen på statiske og dynamiske websider
 • kjenner til HTTP-protokollen og kryptert kommunikasjon med HTTPS
 • forstår oppbygningen til en URL, domenenavn og porter
 • vet forskjellen på absolutt og relativ adressering
 • kjenner til virkemåten til søkemotorer
 • forstår viktigheten av å følge web-standarder
 • har grunnleggende kunnskap om universell utforming og prinsipper for å oppnå god brukskvalitet

Teamarbeid

Kandidaten:

 • har kunnskap om forutsetninger for et vellykket teamarbeid og ulike roller i tilknytning til dette
 • har kunnskap om etablering og videreutvikling av team
 • har kunnskap om planlegging og gjennomføring av prosjekter
 • kjenner til prinsipper for effektiv muntlig og skriftlig kommunikasjon

Ferdigheter

Webteknologi

Kandidaten kan:

 • utvikle og publisere et funksjonelt nettsted
 • kode HTML og CSS ved bruk av en enkel teksteditor
 • laste opp nettstedet til webtjener med SFTP
 • endre utseendet på nettstedet med intern eller ekstern CSS
 • bruke DOM og JavaScript til å lage dynamiske nettsider
 • benytte rammeverk for å forenkle utviklingsprosessen
 • legge til multimedia (grafikk, bilder, lyd, video) på nettstedet
 • integrere eksterne tjenester på nettstedet

Teamarbeid

Kandidaten:

 • kan administrere prosessdokumentasjonen og bruke IKT-verktøy hensiktsmessig i et teamarbeid
 • kan bidra aktivt i å gjennomføre et effektivt prosjektarbeid i team
 • kan reflektere over eget bidrag til teamarbeid og tilpasse seg den aktuelle arbeidssituasjonen
 • kan formidle resultater av gjennomført prosjektarbeid både skriftlig og muntlig

Generell kompetanse

Webteknologi

Kandidaten:

 • får en grunnleggende forståelse av hvordan et moderne nettsted er oppbygd

Teamarbeid

Kandidaten:

 • har forståelse for at egen adferd påvirker teamet

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, leksjoner, obligatoriske øvinger, veiledning på datalab med faglærer og/eller studentassistent, teammøter med faglærer, innleveringer knyttet til prosjekt, presentasjon for medstudenter. Det legges stor vekt på gjennomføring av arbeidsoppgaver i team slik at man får praktisk erfaring med teamarbeid. Dette forplikter til aktiv deltakelse fra de enkelte teammedlemmene gjennom hele emnet.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Endelig innlevering av prosjektet vurderes som bestått/ikke bestått i henhold til gitte krav beskrevet i oppgaven.

Kontinuering ved neste gjennomføring av emnet.

I obligatoriske aktiviteter inngår:

 • Deltagelse på veiledningsmøter og presentasjon av prosjektet
 • Innlevering av øvinger i webutvikling (5 av 7)
 • Innleveringer i teamarbeid.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Digital forretningsutvikling (ITBAITBEDR)

Forkunnskapskrav

Emnet er forbeholdt studenter tatt opp til Bachelor i Digital forretningsutvikling.

Kursmateriell

Kunngjøres senere.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IDRI1002 7.5 HØST 2019
IFUD1102 3.7 HØST 2019
IINI1002 3.7 HØST 2019
IFUD1105 3.7 HØST 2019
IINI1005 3.7 HØST 2019
INFT1003 7.5 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Informasjonsteknologi og informatikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Prosjekt

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Prosjekt 100/100

Utlevering
21.08.2023

Innlevering
10.11.2023


14:00


12:00

Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU