course-details-portlet

DCST1007 - Objektorientert programmering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer ALLE

Faglig innhold

Objektorientert programmering: klasser, objekter, metoder, konstruktører, arv. Funksjonell programmering og parallelle beregninger: funksjonelle algoritmer, synkronisering av parallelle beregninger. Strukturering av kildekode, og bruk av biblioteker, versjonskontroll, kodeanalyse og testing.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten:

 • kjenner til prinsippene innen objektorientert programmering
 • har kunnskap om når og hvordan en bør organisere kildekode i klasser
 • har kunnskap om alternative programmeringsparadigmer til objektorientert programmering
 • kjenner til kvalitets- og sikkerhetsaspekter ved utvikling og vedlikehold av programvare

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan organisere kildekode i en eller flere klasser, og dra nytte av de valgte strukturene
 • kan ved behov reorganisere klassestrukturer i programvare for å lette vedlikehold og videreutvikling
 • kan dra nytte av utviklingsteknikker relatert til objektorientert programmering og andre relevante programmeringsparadigmer
 • kan bruke verktøy for versjonskontroll og kodeanalyse, samt utføre tester av kildekode

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan estimere kompleksitet og identifisere ressursbehov til nye utviklingsprosjekt
 • kan planlegge og bygge større programvareløsninger der funksjonalitet og data er fordelt på en slik måte at vedlikehold og videreutvikling av programvaren blir mindre ressurskrevende
 • kan jobbe sammen med, og dra nytte av, andre utviklere i et utviklingsprosjekt

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, leksjoner og individuelle øvinger. Obligatoriske arbeidskrav: 9 av 12 må være godkjent. Klart mangelfullt arbeid, ikke selvstendig eget arbeid eller innleveringsfrist som ikke overholdes regnes som ikke-levert.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Utsatt eksamen/kontinuasjon i desember.

Forkunnskapskrav

Emnet er forbeholdt studenter tatt opp til "Bachelor i Digital forretningsutvikling" og "Bachelor i Digital infrastruktur og cybersikkerhet".

Kursmateriell

Kunngjøres senere.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IDRI1005 5.0 HØST 2019
IFUD1110 5.0 HØST 2019
IINI1010 5.0 HØST 2019
PROG1003 7.5 HØST 2019
INFT1006 7.5 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Informasjonsteknologi og informatikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 ALLE 15.12.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 ALLE 25.05.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL121 Sluppenvegen 14 0
SL274 Sluppenvegen 14 4
SL120 Sluppenvegen 14 5
SL323 Sluppenvegen 14 1
SL311 grønn sone Sluppenvegen 14 22
SL410 blå sone Sluppenvegen 14 51
SL410 orange sone Sluppenvegen 14 58
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU