course-details-portlet

DCSG2001 - Sammenkoblede nettverk og nettverkssikkerhet

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Faget omhandler en rekke tema som omhandler sammenkobling av nettverk og nettverksikkerhet. Dette inkluderer følgende områder:

 • WAN-teknologier
 • Dynamiske ruteprotokoller
 • Nettverkstjenester (f.eks QoS, NAT)
 • Tilgangskontroll, brannvegger og IPS/IDS
 • Fjerntilgang og VPN
 • Nettverksrelaterte trusler
 • Overvåkning av nettverk
 • Trådløse nettverk

Læringsutbytte

Kunnskap

 • K1: Kandidaten kjenner til grunnleggende prinsipper og sentrale teknologier knyttet til sammenkobling av nettverk, både lokalt og over større geografiske avstander
 • K2: Kandidaten kjenner datanettverkets rolle innen informasjonssikkerhet
 • K3: Kandidaten kjenner til ulike former for trusler mot moderne nettverk og hvordan man kan redusere risiko forbundet med disse truslene

Ferdigheter

 • F1: Kandidaten kan designe og implementere sikre datanettverk med utgangspunkt i en distribuert organisasjons behov
 • F2: Kandidaten kan analysere ulike sikkerhetsløsninger, og vurdere disse opp mot de tjenester nettverket skal tilby.

Generell kompetanse

 • G1: Kandidaten kjenner til hvordan risikobildet til organisasjoner kan påvirkes av ulike strategier til sikring av nettverket
 • G2: Kandidaten kan delta i tverrfaglige diskusjoner og formidle viktige prinsipper rundt nettverkssikkerhet.

Læringsformer og aktiviteter

 • Forelesninger
 • Gruppearbeid
 • Labarbeid i nettverkslabben på Gjøvik
 • Obligatoriske aktiviteter: Et sett obligatoriske oppgaver må være godkjent før kandidaten kan gå opp til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske oppgaver

Mer om vurdering

 • Utsatt eksamen/kontinuasjon i august.
 • Et sett obligatoriske oppgaver må være godkjent før kandidaten kan gå opp til eksamen.
 • Dersom antallet kandidater er lite kan eksamen bli gjennomført muntlig.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Digital infrastruktur og cybersikkerhet (BDIGSEC)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til studieprogrammet Bachelor i digital infrastruktur og cybersikkerhet.

Kursmateriell

 • Læringsmateriell fra Cisco NetAcademy
 • Utdelte artikler/presentasjoner fra forelesninger
 • Kurose, J. and Ross, K.W., "Computer Networking: A Top-Down Approach", (Global edition) Pearson

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DCST2001 7.5 HØST 2019
IMT2007 7.5 HØST 2020
IMT2521 2.5 HØST 2020
IMT2631 2.5 HØST 2020
IMT2641 2.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Informatikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 04.12.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
M406-Eksamensrom 4.etg Mustad, Inngang A 1
M413-Eksamensrom 4.etg Mustad, Inngang A 5
M438 Eksamensrom 4.etg, Inngang D Mustad, Inngang D 84
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU