course-details-portlet

DCSG1001 - Infrastruktur: grunnleggende ferdigheter

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 3 timer D

Faglig innhold

-IT-historie

- Maskinvare

-Operativsystem

-Datakommunikasjon

- Kommandolinjegrensesnitt

-Maskinvirtualisering og ulike virtualiseringsplattformer

-Introduksjon til skytjenester

-Brukeradministrasjon

-Tilgangskontroll og rettigheter

- Datalagring, sikkerhetskopiering og gjenoppretting

-Feilsøking

-Grunnleggende logganalyse

Læringsutbytte

Kunnskap

-Kandidaten har grunnleggende forståelse for hardware, operativsystemvirtualisering og skyløsninger for både klient- og serverbruk.

-Kandidaten har grunnleggende forståelse for datanettverk.

-Kandidaten har grunnleggende forståelse for IT-fagets historiske utvikling, spesielt innen nettverk og systemadministrasjon.

Ferdigheter

-Kandidaten kan bruke kommandolinjegrensesnitt på de mest brukte operativsystemene.

-Kandidaten kan implementere grunnleggende løsninger for datalagring, backup og gjenoppretting.

-Kandidaten kan installere, konfigurere, kurere og oppgradere operativsystem og programvare.

-Kandidaten kan utføre brukeradministrasjon og tilgangskontroll på de mest brukte operativsystemene.

-Kandidaten kan utføre grunnleggende feilsøking og logganalyse på de mest brukte operativsystemene.

Generell kompetanse

-Kandidaten er bevisst på hvordan IT-automatisering påvirker organisasjoner.

-Kandidaten er klar over de etiske og juridiske konsekvensene av rollefordeling innen IT-systemer og datalagring.

-Kandidaten er kjent med hvordan IT-systemer i produksjon er helt sentrale for organisasjoners adferd. More about this source textSource text required for additional translation informationSend feedbackSide panels.

Sustainability

The course teaches fundamental knowledge regarding digital infrastructure and practical skills for managing digital infrastructure. Hence, the course contributes to following United Nations Sustainable Development Goals (SDGs):

SDG 8 "Decent work and economic growth" by preparing students to acquire practical skills for decent work in the future.

SDG 9 "Industry, Innovation, and Infrastructure" by preparing students to build and manage resilient digital infrastructures.

Læringsformer og aktiviteter

  • Forelesninger
  • Oppgaveløsning individuelt og i grupper
  • Laboratorieøvelser
  • Kahoot konkurranse

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Alle de tre obligatoriske oppgavene/prøvene må være godkjent for å gå opp til eksamen. Ved utsatt eksamen kan skriftlig eksamen endres til muntlig eksamen. Kontinuasjonseksamen er i august.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Digital infrastruktur og cybersikkerhet (BDIGSEC)

Forkunnskapskrav

Requires admission to the study program Bachelor in digital infrastructure and cyber security.

Kursmateriell

1. The Linux Command Line, Fifth Internet Edition, William Shotts.

Boken ovenfor kan lastes ned gratis fra http://linuxcommand.org/tlcl.php

2. IT infrastructure Architecture - Infrastructure Building Blocks and Concepts, Third Edition, Sjaak Lann

Dette kurset vil kun dekke noen få deler av denne boken, så du trenger ikke kjøpe den. Alt du trenger å lære vil bli presentert i våre forelesningslysbilder.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IDRI1008 5.0 HØST 2019
IDRI2001 2.5 HØST 2019
DCST1001 7.5 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Informasjonssikkerhet
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 07.12.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
S410 Smaragd 47
M411-Eksamensrom 4.etg Mustad, Inngang A 2
S206 Smaragd 50
M433-Eksamensrom 4.etg Mustad, Inngang A 7
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU