course-details-portlet

BYGA2260 - Konstruksjonsanalyse 1

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Faglig innhold

Virtuelt arbeid. Flyteledd og sammenbruddsmekanismer for rammekonstruksjoner. Plastisk kapasitet for rammer. Forskyvningsmetoden: diskretisering, frihetsgrader, elementer og system, stivhetsmatrise og lastvektor. Eulerknekking, knekking av rammer og løsning av egenverdiproblemet. 2. ordens effekter.

Læringsutbytte

Dette emnet gir en introduksjon til beregningsmetoder i konstruksjonsmekanikk med fokus på rammer og fagverk.

Kunnskaper:

- Virtuelt arbeid. Flyteledd og sammenbruddsmekanismer for rammekonstruksjoner. Plastisk kapasitet for rammer.

- Forskyvningsmetoden, herunder konsepter som frihetsgrader og stivhetsmatrise

- Oppbygging og bruk av et rammeprogram (egen programmering i python og f.eks Focus konstruksjon)

- Direkte og indirekte interpolasjon som grunnlag for elementmetoden

Ferdigheter:

- Velge hensiktsmessige frihetsgrader og etablere stivhetsmatrise for håndregning

- Regne ut responsen i en konstruksjon ved bruk av forskyvningsmetoden (matrisestatikk)

- Utlede stivhetsrelasjon for stav- og bjelkeelementer med utgangspunkt i både likevektsbetraktninger og differensialligning

- Gjøre enkle 2. ordens deformasjonsberegninger eller knekningsberegninger

Generell kompetanse:

- Plastisk rammekapasitet

- Forskyvningsmetoden

- Det metodemessige grunnlaget for programstyrte beregninger

- Forskjell på beregning etter 1. og 2. ordens teori - Knekning

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger.

Øvinger gjennom håndberegninger, python og FOCUS/ROBOT

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Skriftlig Eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Bygg - Ingeniørfag (BIBYGG)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Konstruksjonsteknikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU