course-details-portlet

BT8135 - Biopolymerer videregående kurs I

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Biopolymerers kjemiske struktur, nomenklatur og reaksjoner. Polymerkjeders dimensjoner, fysisk utstrekning, konformasjonsegenskaper, kjede-kjede vekselvirkninger. Molekylvektfordeling. Nedbryting: mekanismer og kinetikk. Termodynamiske egenskaper hos biopolymerer med hovedvekt på polyelektrolytter. Teoretisk grunnlag og laboratorieøvinger knyttet til eksperimentelle teknikker: Viskositet og egenviskositet, lysspredning, kromatografiske metoder.

Læringsutbytte

Etter avsluttet kurs skal studenten kunne: - Kjemisk struktur og egenskaper til sentrale polysakkarider av bioteknologisk betydning, herunder forstå sekvensparametere i alginater. - Ut fra en gitt kjemisk struktur til en biopolymer forstå og forutsi noen fysikalske egenskaper, og hvordan disse påvirkes av ytre faktorer (pH, I, T). - Prinsippene for eksperimentell bestemmelse av molekylvektfordeling (og dens ulike typer gjennomsnitt). - Bestemme en biopolymers form og utstrekning i løsning ut fra fysikalske data. - Bruke enkle modeller for depolymerisering av polysakkarider: kinetikk og reaksjonsmekanismer.

Læringsformer og aktiviteter

Kurset undervises parallelt med TBT4135 og overlapper med deler av dette. Forelesninger, teori- og regneøvinger, laboratorieøvinger. Semesteroppgave (rapport). Emnet undervises på engelsk dersom internasjonale studenter følger emnet. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Bioteknologi (PHBIOT)

Kursmateriell

B.E. Christensen: Kompendium. Utvalgte artikler.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TBT4135 7.5 HØST 2011
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Bioteknologi
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bioteknologi og matvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU