course-details-portlet

BT8116 - Biopolymerer: Eksperimentelle metoder

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig/Arbeider
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 1/3 D
Arbeider 2/3

Faglig innhold

Se engelsk beskrivelse

Læringsutbytte

Formålet er å gi en praktisk innføring og fordypning i sentrale eksperimentelle metoder i biopolymerkjemien.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisning gis i form av regulære forelesninger og gruppearbeid/kollokvier. Relevante internasjonalt kurs og konferanser kan etter behov legges inn som en del av kurset. Emnet gis som konsentrert undervisning og laboratoriearbeid. Emnet kan bare tas etter avtale med instituttet, og kan bli avlyst dersom for få studenter er oppmeldt. Emnet undervises på engelsk ved behov.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Studentene må levere tilfredsstillende rapporter, inkludert teori, materialer og metoder, resultater og diskusjon. Rapportene må være godkjent før eksamen kan avlegges.

Forkunnskapskrav

Forutsetter forkunnskaper tilsvarende TBT4135 eller BT8135

Kursmateriell

Utleveres ved oppstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BT8109 7.5 HØST 2008
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Polymerfysikk
  • Bioteknologi
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bioteknologi og matvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig/Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen 1/3 D
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 2/3
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU