course-details-portlet

BT8116 - Biopolymerer: Eksperimentelle metoder

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2024/2025

Faglig innhold

Se engelsk beskrivelse

Læringsutbytte

Formålet er å gi en praktisk innføring og fordypning i sentrale eksperimentelle metoder i biopolymerkjemien.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisning gis i form av regulære forelesninger og gruppearbeid/kollokvier. Relevante internasjonalt kurs og konferanser kan etter behov legges inn som en del av kurset. Emnet gis som konsentrert undervisning og laboratoriearbeid. Emnet kan bare tas etter avtale med instituttet, og kan bli avlyst dersom for få studenter er oppmeldt. Emnet undervises på engelsk ved behov.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Studentene må levere tilfredsstillende rapporter, inkludert teori, materialer og metoder, resultater og diskusjon. Rapportene må være godkjent før eksamen kan avlegges.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Bioteknologi (PHBIOT)

Forkunnskapskrav

Forutsetter forkunnskaper tilsvarende TBT4135 eller BT8135

Kursmateriell

Utleveres ved oppstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BT8109 7.5 HØST 2008
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Polymerfysikk
  • Bioteknologi
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU