course-details-portlet

BT3094 - Internship Comprehensive Project

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Forskningsforslag 20/100
Rapport 20/100
Muntlig eksamen 60/100 1 timer A

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Health Management in Aquaculture (MSAQUAH)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  22.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Akvakultur
  • Biologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bioteknologi og matvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Rapport 20/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Forskningsforslag 20/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen 60/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Rapport 20/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Forskningsforslag 20/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 60/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU