course-details-portlet

BT2100 - Beregningsbasert bioteknologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 3 timer D

Faglig innhold

Målet med dette kurset er å forberede bioteknologiske studenter til et stadig mer beregningsbasert arbeidsmarked. De siste årene har vi vært vitne til flere teknologiske fremskritt innen multi-omics-tilnærminger med høy gjennomstrømning, som genererer enorme mengder data og flytter flaskehalsen i utviklingen av nye bioteknologiske applikasjoner fra våtlaboratoriet til datamaskinen (så kalt tørr-lab). Dette målet er også i tråd med NTNUs visjon om å øke digital styrke i utdanning og forskning.

Innholdet i emnet stammer fra tett sammenkoblede felt, nemlig bioinformatikk, beregningsbiologi, systembiologi og datavitenskap. Pensum er delt inn i to hoveddeler:

Del I - Fra sekvenser til funksjoner:

 • Historien om genomsekvensering
 • Metoder for genomannotering
 • Sekvensjusteringer og fylogenetiske trær
 • Proteinstrukturer og domener
 • Funksjonell annotering og ontologier

Del II - Fra funksjoner til systemer:

 • Multi-omics-teknologier
 • Dataanalyse og visualisering
 • Biologiske nettverk og reaksjonsveier
 • Reaksjonsvei-anrikelse analyse
 • Modellering av biologiske systemer

Læringsutbytte

 • Lær historien om bioinformatikk og beregningsbiologi.
 • Forstå genomsekvenseringsmetoder og deres begrensninger.
 • Bruk beregningsverktøy for genommontering og annotering.
 • Forklar prinsippene og anvendelsene for sekvensjustering.
 • Pakk ut informasjon fra bioinformatikkdatabaser ved hjelp av kommandolinjeverktøy.
 • Utvikle skript for å behandle og analysere forskjellige typer datasett.
 • Kombiner forskjellige datakilder for å analysere funksjonen til gener og proteiner.
 • Forstå funksjonene og begrensningene til flere omics-teknologier.
 • Kontekstualisere mangfoldig informasjon ved hjelp av biologiske veier.
 • Lag matematiske modeller av enkle biologiske systemer.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen vil bestå av:

 • Forelesninger: 3 t/uke (teori og aktiv diskusjon)
 • Datalab: 3 t/uke (programmeringsøvelser)
 • Prosjekter og selvstudier: ca 6 t/uke

Obligatoriske aktiviteter

 • Gruppeprosjekt 1
 • Gruppeprosjekt 2

Mer om vurdering

Evalueringen vil bestå av 2 deler:

 • To gruppeprosjekt, obligatorisk, ikke gradert.
 • Avsluttende skriftlig eksamen.

Kursmateriell

Vil bli oppgitt ved kursstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Bioteknologi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 24.11.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL310 blå sone Sluppenvegen 14 1
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 15.05.2024 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL410 Sluppenvegen 14 44
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU