course-details-portlet

BMA1020 - Matematikk for Programmering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

Sannsynlighetsregning

Diskret sannsynlighet. Forventing og varians. Simuleringer. Absorberende markovkjeder.

Logikk

Bitvis logikk, negative tall og flyttall på binær form, logiske gåter, tilbakesporing

Geometri

Transformasjoner i 3 dimensjoner. Rotasjoner, eulervinkler og kvaternioner.

Prosedurale metoder.

Flokksimulering. Perlinstøy og midtpunktsforskyving. Interpolering

Mekanikk

Derivasjon og integrasjon. Newtons lover. Elastiske kollisjoner. Partikkelsystemer.

Introduksjon til funksjonell programmering i Python og Haskell,

Læringsutbytte

Kunnskap om: - andvendelser av matematikk i programmering - elementær mekanikk for spill/applikasjonser - rollen til matematikk i programvareutvikling Ferdigheter i: - å overføre matematiske beskrivelser til programkode - å bruke et relevant matematisk symbol- og formelapparat - å andvende matematiske biblioteker - generell logisk og matematisk resonnering Generell kompetanse i: - problemløsning og beskrivelser av løsninger - i programmering - skriftlig kommunikasjon på engelsk

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. Obligatoriske arbeider:  

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Utsatt eksamen i agust

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Egne notater og ulike notater/bøker som kan fritt lastes ned fra nettet. Internettressurser.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2022

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Matematikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Mappevurdering (1) 100/100

Innlevering
07.06.2022

Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Mappevurdering 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU