course-details-portlet

BMA1020 - Matematikk for Programmering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

Sannsynlighetsregning
- Diskret sannsynlighet
- Forventing og varians
- Simuleringer
- Absorberende markovkjeder
- Introduksjon til Python

Logikk
- Bitvis logikk, negative tall og flyttall på binær form
- Logiske gåter
- Tilbakesporing
- Programmering med funksjoner og relasjoner
- Introduksjon til Haskell

Matriser i 3 dimensjoner
- Transformasjoner i 3 dimensjoner
- Projeksjoner og perspektivitet
- Rotasjoner, eulervinkler og kvaternioner

Prosedurale metoder
- Flokksimulering
- Perlinstøy og midtpunktsforskyving
- Interpolering

Mekanikk
- Derivasjon og integrasjon av enkle funksjoner
- Newtons lover
- Elastiske kollisjoner
- Partikkelsystemer


Læringsutbytte

Kunnskap om:
- andvendelser av matematikk i programmering
- elementær mekanikk for spill/applikasjonser
- rollen til matematikk i programvareutvikling

Ferdigheter i:
- å overføre matematiske beskrivelser til programkode
- å bruke et relevant matematisk symbol- og formelapparat
- å andvende matematiske biblioteker i C++
- generell logisk og matematisk resonnering

Generell kompetanse i:
- problemløsning og beskrivelser av løsninger
- i programmering
- skriftlig kommunikasjon på engelsk

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger.


Obligatoriske arbeider:  Inntil 6 obligatoriske innleveringer

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Utsatt eksamen i agust

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Egne notater og ulike notater/bøker som kan fritt lastes ned fra nettet. Internettressurser.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 4

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Matematikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Mappevurdering (1) 100/100

Innlevering 28.05.2021

Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU