course-details-portlet

BK2501 - BFA prosjekt utvikling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen og semesterprøve
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Semesterprøve 1/2 A
Muntlig eksamen 1/2 A

Faglig innhold

Utvikling av prosjektet som skal presenteres på BFA utstillingen og produksjon av første utkast til BFA teksten. Gruppe samarbeid med planlegging av BFA utstillingen.

Læringsutbytte

Kan gjennomføre et hovedprosjekt i forberedelse til eksamen. Kan formulere en tekst som formidler, kontekstualiserer og reflekterer på ens egen kunstnerisk praksis. Kan arbeide kollektivt med planlegging og produksjon av en BA avgangsutstilling

Læringsformer og aktiviteter

Deltakelse i workshops/seminarer. Dette kan inkludere videregående/avanserte kurs i ulike teknikker/medier/verksteder, i tillegg til tematiske kurs og prosjekter.Veiledningsmøter med hovedveileder og biveileder. Videre utvikling av et eget kunstnerisk prosjekt gjennom semesteret, med hovedfokus på forberedelse til produksjon og presentasjon av BFA eksamensprosjektet. Gruppekritik (kritikklasse) i form av møter med medstuderende og veiledere.Forberedelsesforløb til BFA utstillingen inkl. deltakelse i arbeidsgruppe om felles koordinering og planlegging.Skriveveiledning rettet mot produksjon av BA eksamenstekst. Første utkast leveres til veilederne innen 1. Desember.Formel præsentasjon av arbeid og processer og/eller dokumentasjon av disse, der vurderes ved semesterslutt av veiledere - semester reviews.

Mer om vurdering

Et første utkast av BFA tekst leveres til veilederne innen 1.desember, med oppsummering av semesterets aktiviteter og kontekstualisering av egen praksis så langt. Formel semestervurdering over helhetlig faglig utvikling ihenhold til læringsutbytte. Utsatt eksamen/ny eksamen vil ligge til neste ordinære eksamens periode. Ved gjentak må hele emnet gjentas

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Billedkunst (BBK)

Forkunnskapskrav

Godkjent gjennomføring av BK2451 eller tilsvarende kurs på en annen akkreditert studieprogram i billedkunst.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Billedkunst

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen og semesterprøve

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Semesterprøve 1/2 A
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen 1/2 A
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Semesterprøve 1/2 A
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Muntlig eksamen 1/2 A
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU