course-details-portlet

BK1000 - Introduksjon til grafiske teknikker

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Øvinger
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100

Faglig innhold

1. Presentasjon av ulike grafiske verktøy, maskiner og teknikker
2. Tilrettelegging og gjennomføring av workshops

Læringsutbytte

Kunnskaper om:
Grafisk verktøy, maskiner og prosesser.
Grafiske teknikker: Tresnitt, Etsning og Silketrykk.

Ferdigheter:
Bruk av grafisk verktøy og maskiner.
Produksjon av grafikk.

Generell kompetanse:
Grunnleggende kunnskap om grafikk
i fortid og nåtid.

Læringsformer og aktiviteter

Teknisk Workshop med obligatoriske oppgaver.
Forelesninger og studier av bøker og kataloger Ekskursjoner til Museer og Gallerier.

Undervisningen foregår på norsk, men kan hvis nødvendig også foregå på engelsk.

Workshop

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Forkunnskapskrav

Max 10 studenter. Påmeldingsfrist 1. desember.

Kursmateriell

500 kr til dekking av kjemikalier, trykksverte, trykkplater og papir.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2014
Spesiell frist for melding til undervisning: 01.12.2013

Undervisningsspråk: -

-

Fagområde(r)
  • Billedkunst
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Øvinger

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Arbeider 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU