BIM1023 - Praktisk BIM-modellering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

- Informasjonsorganisering
- Kravstilling, Krav-BIM, FDV-BIM, bestillerkompetanse/ BIM-manualer.
- BIM i alle faser fra vugge til grav - informasjonsflyt.
- Modellering av ulike fag i bygg i aktuell programvare, samt terrengmodellering med egenskaper.
- Modellering av nybygg kontra eksisterende bygg.
- Modellering av anlegg (samferdsel).
- Digital samhandling og dataflyt i henhold til standarder.
- Arbeid etter BuildingSMART-prinsipper inkludert informasjonsorganisering og leveranse.
- Erfaringsoppsummering og refleksjoner over egen læring.

Læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten ha:
- Helhetlige, praktiske buildingSMART-kunnskaper og ferdigheter som er relevante for bygg- og anleggsnæringen
- Kunnskap og ferdigheter for å utføre mer krevende B/A-oppgaver og ivareta lederfunksjoner i følge buildingSMART prinsipper hos byggherrer, konsulenter, arkitekter, entreprenører og i offentlige etater
- Kunnskap om kravspesifikasjon/bestillerkunskap til BIM og FDV-BIM
- Erfaring og kunnskap om samhandling mellom ulike fag og ulike BIM-baserte dataprogrammer i et BIM-prosjekt
- Erfaring med utarbeidelse av tverrfaglig dokumentasjon (rapport) i et avgrenset BIM-prosjekt
- Evne til å overføre BIM-kunnskap til andre relevante BIM-prosjekter

Læringsformer og aktiviteter

Gruppearbeid

Nettbasert læring med samling(er), prosjektarbeid, samt veiledning til prosjektoppgaver.Gruppearbeid og individuelle deloppgaver.

Mer om vurdering

Kontinuasjon etter avtale med emnelærer

Vurderingsformer:
4  prosjektoppgaver som gis én helhetlig karakter til slutt. 2 av oppgavene løses i en større gruppe og evalueres samlet, mens første og siste oppgave er individuell.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Bygningsinformasjonsmodellering - BIM (ÅRBIM)
Bærekraftige byggeprosesser (BBYGL)

Kursmateriell

- Eastman, Chuck; Teicholz, Paul; Sacks, Rafael; Liston, Kathleen (2011): BIM Handbook. John Wiley & Sons, Inc ISBN 978-0-470-54137-1
- Programvaremanualer (oppdateres jevnlig på nett eller som innebygde systemhjelpfiler)
- Eksisterende BIM-manualer og BIM-håndbøker
- Diverse utdelte notater
- Bruk av dataprogrammer som Revit, ArchiCad, Solibri, dRofus, Tida m.fl. etter behov.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Mappevurdering 100/100

Utlevering
23.10.2017

Innlevering
10.12.2017

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.