course-details-portlet

BI3900 - Masteroppgave i biologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave med muntlig forsvar
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Masteroppgave med muntlig forsvar 100/100

Faglig innhold

Masteroppgaven består av et selvstendig prosjektarbeid innen biologi. Dette arbeidet vil normalt kobles mot pågående forskningsaktiviteter ved Instituttet. I forbindelse med masteroppgaven skal studentene lære å jobbe systematisk innen et spesifikt område og i tillegg tilegne seg detaljerte kunnskaper og ferdigheter gjennom praktisk arbeid og litteraturstudie.

Læringsformer og aktiviteter

Før man kan starte starte med masteroppgave man ha gjennomført obligatorisk HMS-opplæring ved fakultetet (HMS0003).

Alle studenter som utfører en masteroppgave ved Fakultet for naturvitenskap skal inngå en avtale om veiledning. Masteravtalen med vedlagt prosjektbeskrivelse og risikovurdering leveres innen 20.januar første år av masterløpet, om ikke annet er avtalt med instituttet.

Det skal utarbeides en prosjektbeskrivelse i samråd med veileder, som beskriver omfang og innhold i oppgaven

Normert veiledningstid for denne masteroppgaven er totalt 50 timer, som er standard for masteroppgaver på 60 studiepoeng. Kontakttid utover dette avhenger av valgt veiledningsmetodikk og veileders skjønn, og er et tilbud til studenten. Det forventes at studenten arbeider selvstendig utover dette veiledningstilbudet.

Mer om vurdering

Normert frist for innlevering av masteroppgaven er 15. mai, om ikke annet er avtalt med instituttet.

Sluttvurderingen av masteroppgaven justeres gjennom et muntlig forsvar. Muntlig forsvar av masteroppgave består av en presentasjon og diskusjon/eksamen.Tillatte hjelpemidler ved eksamen skal avtales med veileder.

Det er innført en nasjonal ordning for sensur av masteroppgaver innenfor MNT-fagene. Mer info om dette finner du på siden Karakterbeskrivelse for masteroppgaver.

Ved klage på karakter følges normale regler for klage på sensur ved eksamen. Muntlig forsvar holdes kun på nytt dersom ny kommisjon er uenig i vurderingen som er gitt ved ordinær sensur.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Biology (MSBIO)

Forkunnskapskrav

Bestått HMS-kurs: HMS0003

Opptak på MSBIO og godkjent masteravtale

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  60.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 3
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 4
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Termin nr.: 4
Undervises:  VÅR 2024

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Termin nr.: 3
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Biologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for biologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave med muntlig forsvar

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Masteroppgave med muntlig forsvar 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Masteroppgave med muntlig forsvar 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU