course-details-portlet

BI3810 - Diversification in Time and Space

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Dette emnet tar for seg hvordan mønster for biologisk diversitet endres over tid og hvilke prosesser som ligger til grunn for dette. Fokus vil ligge på forståelse av mikro- og makroevolusjonære prosesser, hvordan disse endrer artsdiversitet og arters utbredelse, og hvordan man kan få kunnskap om arters evolusjonære historie. Det vil bli lagt vekt på forståelse av metoder som benyttes i analyser av mikro- og makroevolusjonær prosesser.

Emnet undervises intensivt annethvert år, neste gang vår 2020.

Emnet inngår i nordisk master i biodiversitet og systematikk (http://www.nabismaster.org/)

Læringsutbytte

Kandidaten skal ha kunnskap om:
Prosesser som ligger til grunn for artsdannelse.Konsekvenser av migrasjon og spredning. Teori og analyseverktøy som ligger til grunn for studier av artshistorie og biogeografi.

Ferdigheter:
Hvordan evolusjonær teori, molekylær metodikk og analyser kan brukes for å studere arters historie.

Kandidaten kan:
Benytte populasjonsgenetisk teori og metodikk for å dra slutninger om populasjonsprosesser og artsavgrensing.
Utføre fylogenetisk analyser og kalibrere disse i biogeografiske studier.
Rekonstruere opprinnelige karakterer.
Analysere evolusjonære rater.

Generell kompetanse:
Forståelse av prosesser som ligger til grunn for biologisk mangfold i tid og rom.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisning i form av online forelesninger og praktiske øvinger. Innlevering og godkjenning av øvinger er obligatorisk, og et skriftlig prosjektarbeid må innleveres hvis emnet skal inngå som PhD kurs.

Eksamen gjennomføres online i løpet av én dag.

Obligatoriske aktiviteter
Innlevering og godkjenning av øvinger og skriftlig prosjektarbeid (på PhD nivå) er obligatorisk

Obligatoriske aktiviteter

  • Prosjekt, øvinger

Mer om vurdering

UTF §5-6 i utfyllende regler for realfagsstudiene gjelder for gjentak av skriftlig og muntlig avsluttende eksamen i realfagsemner.
Eksamensspråk: Engelsk

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Emnet forutsetter kunnskaper om fylogenetisk biologi tilsvarende NABiS kurs "Advanced Phylogenetics" http://www.nabismaster.org/BIO404.php

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Biodiversitet
  • Biologi
  • Botanikk
  • Økologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for biologi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU