BI3091 - Spesialpensum til master

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100

Faglig innhold

Emnet omfatter et individuelt teoretisk pensum i tilknytning til masteroppgaven. Pensum legges opp i samråd med veileder, og skal godkjennes av Institutt for biologi.

Emnet kan også brukes til emner som settes opp ad hoc på instituttet med påfølgende eksamen.

Pensumet skal være av oversiktkarakter. Emnet skal gi en bredere faglig forståelse. Litteraturen skal være av nyere dato og kan ikke ha inngått i emner på lavere grad.

Mer om vurdering

For studieåret 2017/2018 gjelder UTF §28 i utfyllende regler for realfagsstudiene av 01.08.2015 for gjentak av skriftlig og muntlig avsluttende eksamen i realfagsemner.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.