BI3073 - Gentoksikologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 25/100
Rapport 75/100

Faglig innhold

History of genetic toxicology, genetic damages, agents that induce such damage, the biological mechanisms that respond to the consequences of genetic damage (cellular metabolism, such as DNA repair and recombination, replication, transcription, cell cycle regulation and cell death). The course provides an introduction to problem solving and to basic methods in genetic toxicological research. A particular emphasis is put on methods suitable for studying the natural environment (Environmental genotoxicology).

Læringsutbytte

Knowledge:
The course will give insight in DNA-damages, DNA-damaging agents and their mechanisms of action.

Skills:
The course will give insight in basic methods and problem solving in genetic toxicology.

General competence:
The course will give the students experience in presenting own results and discuss these in relation to published results in the research field. The candidate has competence in handling genotoxic and carcinogenic compounds, and understands environmental problems, including HES.

Læringsformer og aktiviteter

Lectures: 10 hours
Seminar: 30 hours, mandatory
Intensivly taught


Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent laboratorie-/seminardel

Mer om vurdering

Alle vurderingsdelene som inngår i mappen må være bestått. Ved stryk eller gjenntak er det muntlig avsluttende eksamen som tas på nytt. Vurdering av delene angis i %-poeng. Vurdering for hele
mappen angis med karakter (bokstavkarakter eller bestått/ikke-bestått).

For studieåret 2017/2018 gjelder UTF §28 i utfyllende regler for realfagsstudiene av 01.08.2015 for gjentak av skriftlig og muntlig avsluttende eksamen i realfagsemner.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BI8079 7.5
MNKBI373 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 25/100
Høst ORD Rapport 75/100
Vår ORD Muntlig eksamen 25/100
Vår ORD Rapport 75/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.