course-details-portlet

BI3051 - Quantitative Analyses in Ecology and Evolution

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet presenterer klassiske metoder av statistiske analyser for biologiske data, med fokus på sammenhengene mellom de biologiske spørsmålene, studiedesignet og de statistiske modellene som brukes for å analysere dataene. Det legges også vekt på tolkning og presentasjon av statistiske analyser. Emnet består av forelesninger, øvinger, diskusjoner av vitenskapelig litteratur og en obligatorisk oppgave.

De ulike statistiske modellene som presenteres i kurset er: lineære modeller, generaliserte lineære modeller (GLM, med Poisson, binomial og negativ binomial fordeling), og "mixed effect" modeller. Analyser utføres med R.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten kunne:

 • Forstå og bruke statistiske modeller for å utføre kvantitative analyser i biologi.
 • Forstå hvordan man kan anvende spesifikke statistiske modeller på ulike eksperimentelle design innen biologi.
 • Bruk den statistiske programvaren R til å utføre dataanalyser og presentere resultatene.
 • Tolke resultater fra statistiske analyser.
 • Kritisk vurdere statistiske analyser presentert i litteraturen.
 • Designe eksperimenter i biologi og utføre de statistiske analysene av dataene.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger (ca. 30 timer), øvinger (ca. 30 timer). I løpet av øvinger analyserer studentene data fra eksperimenter i biologi og tolker og presenterer resultatene av disse analysene. Forelesninger inneholder også diskusjoner av statistiske analyser presentert i vitenskapelig litteratur. Eksempler er først og fremst basert på studier innen økologi og evolusjon, men data fra andre felt i biologi er også brukt. For den obligatoriske semesteroppgaven skal grupper analyserer data og presenterer muntlig forskningsspørsmålet, metoden som er brukt, resultatene og deres tolkning.

Obligatoriske aktiviteter

 • Semesteroppgave med muntlig presentasjon

Mer om vurdering

Vurdering i emnet er en skriftlig skoleeksamen (100%).

Eksamen kan avholdes muntlig utenom undervisningssemesteret.

Obligatorisk aktivitet består av et gruppearbeid med muntlig presentasjon av arbeidet. Dette må være godkjent for å ta avsluttende eksamen. Når obligatorisk aktivitet er godkjent forblir den gyldig selv ved stryk på avsluttende eksamen.

Eksamensspråk: Engelsk

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Etologi
 • Biodiversitet
 • Biologi
 • Økologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for biologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU