BI3051 - Quantitative Analyses in Ecology and Evolution

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Rapport 40/100
Skriftlig eksamen 60/100 4 timer

Faglig innhold

The course presents various methods of statistical analyses of biological data, focusing particularly on the relationships between study design and statistical tools, and on the interpretation and presentation of statistical analyses in a biological context. The course comprises lectures, exercises and some discussions based on scientific literature. During the exercises, students analyze data from studies in ecology and evolutionary biology using the statistical software R. The statistical models used during the course are: linear models, generalized linear models, mixed-effects models. The compulsory report consists of analyzing data, interpreting and presenting the results of studies in evolutionary ecology.

Læringsutbytte

Knowledge:
The candidate will obtain knowledge of:
- Statistical models
- Quantitative analysis in evolution and ecology
- Experimental design in evolution and ecology
- Statistical software R

Skills:
The candidate will be skilled on:
- Data analysis and experimental design in evolution and ecology
- Presenting and interpreting statistical results
- Read critically and understand results from statistical analyses in evolution and ecology
- Planning experiment in evolution and ecology

General competence:
The candidate will get competence on:
- Understand statistical models
- Write and interpret results of statistical analyses
- Read critically statistical analyses from the literature

Læringsformer og aktiviteter

Lectures, exercises, seminar discussions. The teaching is to a high degree based on exercises where the students analyze data from experiments in ecology and evolution. The students will work and write reports in groups.

Lectures/seminars: 30 hours; Exercises: 40 hoursExaminations can be held orally outside teaching semester

Obligatoriske aktiviteter

  • Seminar og øvinger

Mer om vurdering

All assessment components included in the course must be passed. If fail or retake it is the written final exam you are taken again. If appealing it’s the written final exam to which the appeal refers, if not anything else are specifiesd.
Assessment of parts are given in % points. Examinations can be held oraly outside teaching semester.

For studieåret 2017/2018 gjelder UTF §28 i utfyllende regler for realfagsstudiene av 01.08.2015 for gjentak av skriftlig og muntlig avsluttende eksamen i realfagsemner.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Rapport 40/100
Høst ORD Skriftlig eksamen** 60/100 13.12.2017 09:00 JB40
Vår ORD Rapport 40/100
Vår ORD Skriftlig eksamen 60/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Dette er en digital eksamen: Ta med egen PC. Merk: Hvis du skal ha tilrettelegging med PC og er plassert på datasal, trenger du ikke å ta med deg egen PC, men merk at du fortsatt skal levere eksamen i Inspera. Gjennomfør en demoeksamen uten SEB på ntnu.inspera.no Please note that this is a digital exam: Please bring your own computer. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+skoleeksamen+-+for+studenter
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.