course-details-portlet

BI3020 - Avansert fysiologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig 100/100 D

Faglig innhold

OBLIGATORISK FØR DU SØKER PÅ DETTE KURSET: Før du søker på dette kurset, må du kontakte en av professorene på lista (se kontaktinformasjon) for å avgjøre om de kjører kurset i det valgte semesteret og for å ordne kursinnhold og timeplan.

Studentene skal velge et selvstudium der tema avhenger av professor. Når studenten har valgt et tema med læreren, vil læreren lage en seminarplan og tildele lesestoffet for semesteret.

Læringsutbytte

På slutten av kurset skal studentene ha oppnådd detaljert kunnskap om nyere forskningsutvikling innen det valgte faget. Læringsmålene angående kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse er som følger:

Med det tildelte lesestoffet skal studenten skaffe seg kunnskap om:

 • Nyere forskningsutvikling innen et spesifikt felt av fysiologi.
 • Fysiologiske mekanismer innenfor et spesifikt felt på et avansert nivå.

Studenten skal ha ferdigheter for å kunne:

 • Få informasjon om fysiologi på et avansert nivå.
 • Presentere fysiologi på et avansert nivå.
 • Formulere og diskutere avanserte fysiologiske problemer basert på ervervet kunnskap.

Studenten skal ha generell kompetanse i:

 • Kommunisere og presentere original forskning innen et spesifikt fysiologisk område. •
 • Bruke tilegnet kunnskap på nye områder av fysiologi.

Læringsformer og aktiviteter

Det blir en muntlig eksamen på slutten av semesteret. Innholdet i kurset må godkjennes av instituttet. Obligatorisk deltakelse på alle seminarer.

Obligatoriske aktiviteter

 • Godkjent seminardeltagelse

Mer om vurdering

Avsluttende muntlig eksamen holdes hvert semester. I tilfelle stryk eller ønske om forbedring kan man melde seg opp til ny avsluttende eksamen begge semester.

Forkunnskapskrav

Masterstudent i biologi eller opptatt til NTNU (nødvendig med godkjennelse fra instituttet)

Kursmateriell

Utdelt nyere literatur innen det respektive fagfeltet

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Zoofysiologi
 • Biologi
 • Zoologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU