course-details-portlet

BI3018 - Patentering og teknologietablering (næringsutvikling)

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Rapport
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Rapport 100/100

Faglig innhold

Tema som inngår i kurset er

 • Patentering: prinsipp, prosess, nasjonal/internasjonal lov, regulering og praktisering, likheter/forskjeller mellom Europeisk og US patentlover og praksis.
 • IPR: vitenskapelige/kommersielle aspekter, hvordan utvikle en IP strategi som aksellererer innovasjonsprosessen og sikrer IP investeringer, praktisering av freedom to operate i Biotek/Medtek industri, patent rettssaker, overtredelse og håndheving.
 • Lisensiering: modeller og forhandlingsstrategier.
 • Klinisk testing: design, gjennomføring, analyse og presentasjon av kliniske tester, adaptiv klinisk testingsstrategi.
 • Biotek/Medtek forretningsutvikling: strategi og organisering ved overføring av en vitenskapelig ide til et kommersielt produkt/firma, forretningsplan utvikling, analyse av produktportefølje, markedsanalyser, forutsigelse av markedspotensial; allianse strukturer, bygging og forhandlinger; kapitalinnhenting (pre-såkorn), såkorn, privat kapital

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Kandidaten skal ha kunnskap om:

 • Aspekter involvert i omsetning av et forskningsprodukt til kommersielt produkt.
 • IP management
 • Patentering; basis, prosess, nasjonal/internasjonal lovgiving, reguleringer, praktisering, likheter/forskjeller.
 • Vitenskapelige versus kommersielle aspekter ved patenteringsstrategi /IP evaluering
 • Prosesser involvert i å få et forskningsprodukt til et klinisk produkt.
 • Modeller for omsetning av IP, lisensiering versus salg.
 • Forretningsutvikling: IP, forretningsplan, medarbeidere, finansiering.

Ferdigheter:

Kandidaten kan:

 • Identifisere og beskrive de forskjellige prosesser som er viktige for å konservere opphavsrett for en oppfinnelse ved kommersialisering.
 • Kriterier og prosesser for omsetning av IP, samt forretningsutvikling.

Generell kompetanse:

Kandidaten kan:

 • Identifisere og forklare prinsippene i prosesser som regulerer beskyttelse og omsetning av IP.

Læringsformer og aktiviteter

Kurset gjennomføres intensivt i månedsskiftet mars/april. Forelesninger og case-baserte gruppeoppgaver for hvert tema i kurset.

Gruppeoppgavene blir lagt fram i plenum og kommentert av medstudenter og forelesere. Kurset avsluttes med en gruppevis prosjektoppgave som karaktersettes.

Mer om vurdering

Endelig vurdering i emnet er skriftlig rapport som leveres gruppevis.

Ved begrunnelse/klage på karakter er det skriftlig rapport som vurderes på nytt.

Skriftlig rapport kan endres til muntlig eksamen utenom undervisningssemesteret.

Kursmateriell

Forelesningsnotater på web, og utdelt materiale.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Biologi
 • Bioteknologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for biologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Rapport

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Rapport 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU