BI3016 - Molekylær cellebiologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Undervisningen gis som forelesninger og kollokvier og forutsetter en del selvstudium. Hensikten med kurset er å gi studentene en molekylær forståelse av cellebiologiske mekanismer og deres regulering. Tema som vil inngå i kurset vil være: Signaltransduksjon, cellebevegelse, cellesyklus, apoptose og kreft.
Kurset er obligatorisk for masterstudenter i celle- og molekylærbiologi og mastergradsstudenter i cellebiologi for medisinsk teknisk personell.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Etter å ha fullført kurset skal studentene ha en avansert forståelse av
-mekanismer for cellulær kommunikasjon
-cytoskjelett oppbygging og konsekvens for cellulær oppførsel
-detaljer for cellesyklus kontrollsystemer korrelert med de forskjellige faser av cellesyklus
-apoptose
-extracellulær matrix og celle-celle-kontaktpunkters vekselvirkning
-molekylære mekanismer for kreftutvikling

Ferdigheter:
Studentene vil ha kapasitet til å bruke sine avansert forståelse av cellulære prosesser for å analysere og integrere nye fakta, informasjon og forskningsresultater i nye forskningshypoteser.

Generell kompetanse:
Studentene skal ha avansert nok kompetanse til å kunne oversette et biologisk spørsmål i design av et eksperiment.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger: 26 timer
Seminar: 24 timer
Obligatorisk seminardeltagelse

Eksamen kan avholdes muntlig utenom undervisningssemesteret

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk seminardeltagelse

Mer om vurdering

For studieåret 2017/2018 gjelder UTF §28 i utfyllende regler for realfagsstudiene av 01.08.2015 for gjentak av skriftlig og muntlig avsluttende eksamen i realfagsemner.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MNKBI316 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 20.12.2017 09:00 R D1-185 Datasal , KJL1 , E3
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 05.06.2018 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.