course-details-portlet

BI2080 - Global change biology

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 50/100
Oppgave 50/100

Faglig innhold

Ukentlige seminarer om utvalgte emner gir studentene en bred oversikt og forståelse av biologiske problemer knyttet til et miljø i endring. Studentene vil arbeide i tverrfaglige grupper med rådgivere for å beskrive og analysere utfordringer og problemer forbundet med kumulativ endring i jordas økologiske og biogeokjemiske systemer, som global oppvarming, havforsuring, miljøgifter, tap av habitat og forbruk av fornybare og ikke-fornybare ressurser . Det legges vekt på tverrfaglig analyse av globale endringsproblemer med flere perspektiver og nivåer innen biologi. Studentgruppene vil velge et fokusert problem innenfor et definert økosystem, biome eller geografisk region for dyptgående analyse. Analyser vil bli presentert i både vitenskapelig presentasjon og offentlige medieformater, og disse utgangene vil være grunnlaget for evaluering.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Etter fullført emne vil studenten kunne:

 • Beskrive og diskutere en rekke globale miljøproblemer
 • Forklare de biologiske prosessene som er involvert i årsakene til og utviklingen av og mulige løsninger på globale miljøproblemer

Ferdigheter:

Etter fullført emne vil studenten kunne:

 • Identifisere, definere og analysere biologiske problemer knyttet til global endring
 • Få tilgang til og evaluere vitenskapelig litteratur/artikler, tekniske rapporter, medierapporter, internettkilder og politiske dokumenter for analyse av miljøproblemer

Generell kompetanse:

Etter fullført emne vil studenten kunne:

 • Jobbe i en veiledet, tverrfaglig gruppe mot et felles mål
 • Presentere resultatene av en vitenskapelig analyse for et informert publikum i en godt designet presentasjon
 • Forklar et miljøproblem for et generelt publikum i trykte, lyd- eller videomedier

Læringsformer og aktiviteter

 • Seminarer og workshops: 30 timer obligatorisk
 • Gruppearbeid: 20 timer obligatorisk
 • Obligatoriske oppgaver
  • Offentlig presentasjon (gruppe) 50%
  • Medieprosjekt: Kort artikkel eller lyd- eller videoopptak målrettet mot offentlige medier (individuell) 50%
 • Obligatoriske aktiviteter

Obligatoriske aktiviteter

 • project

Mer om vurdering

Vurderingen i dette emnet består av en offentlig presentasjon (50 %) og et individuelt medieprosjekt (50 %). Disse vil bli slått sammen til en total karakter (A-F). For å tillate juridisk revurdering av presentasjonen i tilfelle en anke, kan studentene velge å: 1) få presentasjonen tatt opp mens den blir gitt, 2) lage og sende inn et opptak av presentasjonen, eller 3) sende inn lysbilder og et fullstendig manus av presentasjonen. Presentasjonen vil bli vurdert ut fra hvilket alternativ studentene velger. Alle komponenter i mappen må være bestått for å få endelig karakter for emnet. Komponentene gis ikke individuelle karakterer, men en samlet totalkarakter for hele emnet.

Det kreves 80 % oppmøte.

Ved stryk eller gjentak må undervisning følges på nytt og ny mappe leveres inn.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: https://i.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Opptak+til+adgangsbegrensede+emner

Forkunnskapskrav

Minst to av de grunnleggende biologiemnene: BI1001, BI1002, BI1003, BI1006, BI1007 (BI1004), eller tilsvarende grunnemne fra celle- til økosystemnivå; minst ett avansert emne i et spesialisert område i biologi

Kursmateriell

Kompendium med vitenskaplige og populærvitenskaplige artikler på tema og utfordringer knyttet til global endring.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024
Spesiell frist for melding til undervisning: 01.12.2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Biologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for biologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Oppgave 50/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 50/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU