course-details-portlet

BI2064 - Fiskeanatomi og fysiologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer
Termin:  Høst

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 75/100 4 timer D
Rapport 25/100

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer
Termin:  Vår

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Kurset gir en innføring i fiskens anatomi, fysiologi, samt relevante reguleringsprosesser. Tema omfatter: generell anatomi, respirasjon, sirkulasjon, metabolisme, endokrinologi, neurologi, sanser, osmoregulering, fordøyelse og ekskresjon. Spesielle tema som omfatter laksens smoltifisering, stressbarhet og kjønnsmodning undervises. Studentene vil gjennomføre laboratorieøvelser som omfatter: disseksjon av laks og minst en marin art, stresstesting, sedasjon, samt inspeksjon av histologiske preparat fra fisk.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Ved å fullføre kurset kan studenten oppnå gode kunnskaper om fiskens anatomi, fysiologi og tilhørende fysiologiske mekanismer.

Ferdigheter:

Etter kurset skal studenten kunne etablere og styre oppsett for testing av osmotoleranse, etablere kjemisk sedasjon/anestesi, gjøre blodprøvetak med etterbehandling, samt vurdere enkle histologiske preparat.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger: 30 timer

Laboratoriekurs: 3 delt obligatorisk

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent histologilab
  • Godkjent disseksjonsrapport
  • Godkjent lab.kurs

Mer om vurdering

Emnet består av labrapporter som evalueres til bestått/ikke-bestått og en skriftlig eksamen. (100%).

Ved forbedring (gjentak) eller stryk av skriftlig eksamen vil man kunne ta eksamen ved neste termin uavhengig av undervisning i emnet. Eksamen kan avholdes muntlig utenom undervisningssemesteret.

Ved forbedring eller stryk av lab-rapport må undervisning følges og ny rapport avgis ved neste undervisningstermin.

Kursmateriell

Blir oppgitt ved kursstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BI2062 3.0 HØST 2015
BI2063 3.0 HØST 2015
MB104114 2.5 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Akvakultur
  • Biologi
  • Marin biologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for biologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Rapport 25/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 75/100 D 12.12.2022 15:15 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL310 hvit sone Sluppenvegen 14 1

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 07.06.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL238 Sluppenvegen 14 2
SL315 Sluppenvegen 14 1
SL110 turkis sone Sluppenvegen 14 44
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU