course-details-portlet

BI2045 - Seksuell seleksjon og kommunikasjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 60/100 4 timer D
Oppgave 40/100 A

Faglig innhold

Kurset gir en omfattende introduksjon til seksuell seleksjon and kommunikasjon hos dyr. Seksuell seleksjon er "Darwin's andre teori" og hovedforklaringen bak prakt og andre overdådige og iøynefallende trekk i dyreriket, både når det gjelder utseende og atferd. Eksempler inkluderer fargeprakt, overdådige fjærdrakter, horn og gevir, fuglesang og froskekvekking, og all slags paringsdanser og paringsritualer hos dyr. Blant kursets sentrale temaer kan nevnes konkurranse om territorier, reirplasser og maker, makevalg, seksuell seleksjon før- og etter paring, dynamiske kjønnsroller hos dyr, og hvordan seksuell seleksjon har formet utseende og atferd hos hunner og hanner. Kommunikasjon har en sentral rolle i seksuell seleksjon, og temaet diskuteres primært i forbindelse med konkurranse mellom individer av samme kjønn for territorier eller maker, og kommunikasjon mellom individer av motsatt kjønn i forbindelse med makevalg. Disse prosessene er avgjørende for det enkelte individs reproduktive suksess, og dermed for "evolusjonær fitness", og seksuell seleksjon er derfor en helt sentral kraft i evolusjonen.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Kandidaten skal ha kunnskap om:

 • Hvordan dyr kommuniserer og grunnleggende teorier for dette
 • Dyrs reproduksjonsatferd, med vekt på seksuell atferd
 • Seksuell seleksjon, og hvordan dette former hanners og hunners utseende og atferd
 • Betydningen av seksuell seleksjon for artsdannelse og biodiversitet
 • Vitenskapelig forfatterskap gjennom arbeid med prosjektoppgave

Ferdigheter:

Kandidaten kan:

 • Finne fram til og forstå litteratur fra forskningsfronten på utvalgte emne
 • Formulere og teste vitenskapelige hypoteser
 • Forstå og tolke empiriske data som et middel til å forklare biologiske fenomener
 • Presentere og diskutere biologisk forskning med eksempler fram kommunikasjon og reproduksjon

Generell kompetanse:

Kandidaten kan:

 • Bruke kunnskap reproduksjonsdynamikk, kommunikasjon og seksuell seleksjon i vurdering av biologiske problemstillinger
 • Vurdere vitenskapelige undersøkelser kritisk, og hente ut relevante data fra slike undersøkelser
 • Skrive en sammenfatning av et vitenskapelig problem basert på vitenskapelig litteratur

Læringsformer og aktiviteter

Kurset består av to hovedelementer:

 1. Undervisningsøkter som dekker kursets hovedtemaer, og
 2. et litteraturbasert prosjektarbeid (i grupper) der studentene skriver en oversiktsartikkel og analyserer kunnskapsstatus for et "uløst mysterium" innenfor kursets fagområde. Undervisningsøktene er lagt opp med sikte på studentmedvirkning og interaksjon mellom lærer og student. Sammen gir undervisningsøktene og prosjektarbeidet trening i vitenskapelig metode, med vekt på utvikling og testing av vitenskapelige hypoteser, basert på eksempler fra seksuell seleksjon.

Obligatoriske aktiviteter

 • Godkjent prosjektarbeid

Mer om vurdering

Emnet består av to deler, hvor hver del har gis en egen karakter. Samlet karakter i emnet gis etter at begge vurderingene er vurdert til bestått. Den ene delen består av skriftlig eksamen som teller 60% på samlet karakter, den andre delen består av en oppgave som teller 40% på samlet karakter.

For godkjenning av oppgave kreves medvirkning i muntlig presentasjon og diskusjon av oppgaven.

Ved begrunnelse/klage på karakter kan man be om dette for enten eksamen eller oppgave, eller begge deler, men dette kan gjøres kun etter at totalkarakter i emnet er gitt.

Ved stryk eller gjentak kan skriftlig eksamen tas på nytt utenom undervisningssemesteret, mens oppgave må gjennomføres på nytt neste undervisningssemester

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Kurset har ingen lærebok, men bygger i stedet på vitenskapelig original-litteratur fra vitenskapelige tidsskrifter og bøker.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ZO2042 7.5 HØST 2011
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Etologi
 • Biodiversitet
 • Biologi
 • Zoologi
 • Økologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for biologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 40/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 60/100 D 14.12.2022 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 40/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 60/100 D 24.05.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL238 Sluppenvegen 14 2
SL311 grønn sone Sluppenvegen 14 36
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU