course-details-portlet

BI2044 - Etologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet tar opp sentrale etologiske problemstillinger, og går dypere i behandlingen av disse enn etologi-delen av BI 1003. En del av emnet utgjøres av øvinger der studentene løser teoretiske problemer.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Kandidaten skal ha kunnskap om:
Dyrs atferd og utviklingen av fiksert og plastisk atferd
Optimalitet teori og dens anvendelse i ’foraging’ atferd
Evolusjonær livshistorie, foreldrenes investering, foreldre-avkom konflikten og utviklingen av tigge atferd
Samarbeids atferd av dyr, med særlig vekt på å leve i gruppe
Grunnleggende atferdsdatainnsamling og eksperimentell design, inkludert velferd og etiske implikasjoner
Løse problemer om optimale strategier gjennom praktisk arbeid

Ferdigheter
Kandidaten kan:
Identifisere og forstå adaptive tilpasninger og spill teoretiske tilnærminger til utvalgte temaer
Formulere og designe datainnsamling og eksperimenter for å teste vitenskapelige hypoteser
Forstå og tolke empiriske data som et middel til å forklare atferdsmessige fenomener
Presentere og diskutere utviklingen av optimale strategier, med eksempler fra atferdsøkologi

Generell kompetanse
Kandidaten kan:
Bruke kunnskap fra ’optimal foraging’, sosial atferd og livshistorie i vurderinger av biologiske spørsmål
Kritisk vurdere adaptive problemer i atferdsøkologi og teknikker som brukes til å generere hypoteser og tester
Diskutere tilnærminger for å besvare vitenskapelige spørsmål basert på kjente eksempler i den vitenskapelige litteraturen

Læringsformer og aktiviteter

Læringsformer og aktiviteter: Forelesninger 20 timer
Obl. aktiviteter: Praktisk øvinger med innlevering av prosjektoppgave.


Eksamen kan avholdes muntlig utenom undervisningssemesteret

Obligatoriske aktiviteter

  • Prosjektoppgave

Mer om vurdering

UTF §5-6 i utfyllende regler for realfagsstudiene gjelder for gjentak av skriftlig og muntlig avsluttende eksamen i realfagsemner.
Eksamen kan avholdes muntlig utenom undervisningssemesteret.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ZO2041 7.5 01.09.2011
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 3
Fordypningstimer: 4

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Etologi
  • Biodiversitet
  • Biologi
  • Zoologi
  • Økologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for biologi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 10.12.2020 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU