course-details-portlet

BI2034 - Samfunnsøkologi og økosystemer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 60/100 4 timer D
Oppgave 40/100

Faglig innhold

Kurset vil gi en innføring i samfunnsøkologisk teori og analysemetoder samt økosystemfunksjoner og tjenester. Sentrale begrep er mønster i artsrikdom og biodiversitet, metoder for å avdekke mønster på samfunnsnivå, predasjon og andre interspesifikke interaksjoner, forstyrrelseseffekter, økologisk suksesjon, og næringsnett (food webs). Koblingen mellom økologiske samfunnsprosesser og økosystemfunksjoner og -tjenester belyses med teori og eksempler. Det gis en bakgrunn til bevaringsbiologi med eksempel fra forvaltning av ulike samfunn og økosystemer. På feltkurs samler studentene inn materiale, på lab-øvelser og regneøvelser behandler studentene materialet med forskjellige matematiske metoder og skriver i gruppe en rapport på artikkelform.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter gjennomført emnet skal kandidaten

 • Ha kunnskap om hvilke faktorer som bestemmer fordelingen av arter i samfunn.
 • Forstå grunnleggende teorier om mekanismer som påvirker sammensetningen og diversiteten i artssamfunn.
 • Ha forståelse for artssammensætningens betydning for og avhengighed av økosystemfunksjoner.
 • Ha innsikt og forståelse for metoder som anvendes for å beskrive mønstre i fordeling og forekomst av arter i naturen

Ferdigheter

Kandidaten kan:

 • Anvende ulike diversitetsindekser
 • Forstå økologiske mønstre basert på multivariate analyser
 • Formidle sentrale teorier og utveksle synspunkter om samfunnsøkologiske mønstre og økosystem funksjoner.

Generell kompetanse

Kandidaten kan:

 • Til en viss grad planlegge, gennomføre, analysere og avrapportere et vitenskapelig prosjekt på artikkelform

Læringsformer og aktiviteter

Læringsformer og aktiviteter

 • 4-dagers feltopphold første undervisningsuke.
 • Forelesning: 30 timer
 • Seminar/øvinger: 40 timer
 • Skriftlig og muntlig presentasjon av gruppeoppgave og aktiv seminardeltakelse.

Obligatoriske aktiviteter

 • Deltakelse seminar/øvinger
 • Godkjent feltkurs
 • Godkjent muntlig presentasjon av prosjektoppgave

Obligatoriske aktiviteter

 • Godkjent feltkurs
 • Godkjent og muntlig presentasjon av prosjektoppgave
 • Seminardeltakelse

Mer om vurdering

Emnet består av to vurderingsdeler: skriftlig eksamen (60%) og projektoppgave (40%). Det gis karakter på de enkelte delene, og én samlet karakter til slutt. Alle vurderingsdelene som inngår må være bestått for å få totalkarakter.

I tilfelle stryk:

 • Eksamen: skrifltig eksamen kan tas på nytt utenom undervisning.Eksamen kan avholdes muntlig utenom undervisningssemesteret.
 • Prosjektoppgave: revidert versjon fra siste undervisningstermin kan leveres som nytt grunnlag for vurdering i emnet

For å forbedre karakter:

 • Eksamen: skriftlig eksamen kan tas på nytt utenom undervisning,
 • Prosjektoppgave: undervisning må følges på nytt og ny prosjektoppgave må leveres.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MNKBI234 7.5
MNKBI230 6.0
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Biodiversitet
 • Biologi
 • Botanikk
 • Zoologi
 • Økologi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 40/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 60/100 D 28.11.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL410 blå sone Sluppenvegen 14 30
SL410 orange sone Sluppenvegen 14 3
SL520 Sluppenvegen 14 1
Vår ORD Oppgave 40/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 60/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU