course-details-portlet

BI2024 - Menneskets anatomi og fysiologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Dette kurset skal gi en introduksjon til menneskets anatomi og fysiologi ved å fokusere på organstruktur, funksjon(er) og regulatoriske prinsipper. Hovedfagene vil dekke: respirasjon, sirkulasjon, metabolisme, endokrinologi, nevrologi, sanser, fordøyelse, immunitet, regulering av extracellulær væske og urindannelse. Koblingene mellom hvert av disse systemene vil bli diskutert og hvordan hvert av disse systemene reagerer på utfordringer som sykdom og stress.

Læringsutbytte

Etter endt emne skal studentene ha god kunnskap om generelle prinsipper innen menneskets ananatomi, fysiologi og reguleringsmekanismer og anvende denne kunnskapen om det enkelte organsystem i en bredere sammenheng.

For å forstå hvordan menneskekroppen fungerer og hvordan denne informasjonen kan brukes på spesifikke karrierer, skal studenten få kunnskap om:

 • Anatomi av menneskets organer, fysiologi og reguleringsmekanismer.
 • Hvordan mennesker kan utfordringer som sykdom og stress.
 • Utstyr og metoder for å studere menneskets anatomi og fysiologi.

Studenten skal anvende, tolke og formidle denne kunnskapen ved hjelp av egne ideer, noe som skal resultere i følgende ferdigheter:

 • Bruke relevant utstyr og gjennomføre eksperimenter som demonstrerer menneskets anatomi og fysiologi.
 • Søke etter og effektivt studere relevant litteratur.
 • Analysere og tolke data for å skrive en vitenskapelig rapport.
 • Både muntlig og skriftlig kunne presentere og diskutere anatomiske og fysiologiske data.
 • Formidle informasjon om menneskets anatomi og fysiologi.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger: 52 timer.

Laboratoriekurs: 10 timer, obligatorisk.

Obligatoriske aktiviteter

 • Godkjente miniquizzer
 • Godkjent lab.kurs

Mer om vurdering

Endelig vurdering i emnet er skriftlig skoleeksamen (100%). Alt obligatorisk arbeid må være godkjent før man kan ta eksamen.

Skriftlig eksamen kan tas på nytt utenom undervisning, i tilfelle stryk eller for å forbedre karakter. Eksamen kan avholdes muntlig utenom undervisningssemesteret.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

- Kurs tekstbok: Marieb & Hoehn: Human Anatomy and Physiology (11ed). Pearson. - Forelesninger. - Labmanual.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BI2020 7.5 HØST 2015
HBIOT1011 5.0 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Biologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 09.12.2022 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 20.05.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL311 grønn sone Sluppenvegen 14 1
SL121 Sluppenvegen 14 1
SL210 Sluppenvegen 14 51
SL120 blå sone Sluppenvegen 14 1
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU