course-details-portlet

BI2024 - Menneskets anatomi og fysiologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 50/100 4 timer E
Arbeider 40/100
Arbeider 10/100

Faglig innhold

Dette kurset skal gi en introduksjon til menneskets anatomi og fysiologi ved å fokusere på organstruktur, funksjon(er) og regulatoriske prinsipper. Hovedfagene vil dekke: respirasjon, sirkulasjon, metabolisme, endokrinologi, nevrologi, sanser, fordøyelse, immunitet, regulering av extracellulær væske og urindannelse. Koblingene mellom hvert av disse systemene vil bli diskutert og hvordan hvert av disse systemene reagerer på utfordringer som sykdom og stress.

Læringsutbytte

Etter endt emne skal studentene ha god kunnskap om generelle prinsipper innen menneskets ananatomi, fysiologi og reguleringsmekanismer og anvende denne kunnskapen om det enkelte organsystem i en bredere sammenheng.
For å forstå hvordan menneskekroppen fungerer og hvordan denne informasjonen kan brukes på spesifikke karrierer, skal studenten få kunnskap om:
• Anatomi av menneskets organer, fysiologi og reguleringsmekanismer.
• Hvordan mennesker kan utfordringer som sykdom og stress.
• Utstyr og metoder for å studere menneskets anatomi og fysiologi.
Studenten skal anvende, tolke og formidle denne kunnskapen ved hjelp av egne ideer, noe som skal resultere i følgende ferdigheter:
• Bruke relevant utstyr og gjennomføre eksperimenter som demonstrerer menneskets anatomi og fysiologi.
• Søke etter og effektivt studere relevant litteratur.
• Analysere og tolke data for å skrive en vitenskapelig rapport.
• Både muntlig og skriftlig kunne presentere og diskutere anatomiske og fysiologiske data.
• Formidle informasjon om menneskets anatomi og fysiologi.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger: 52 timer.
Laboratoriekurs: 10 timer, obligatorisk.
Eksamensopplegg: Skriftlig eksamen (50%), laboratorierapporter (40%) og mini-quizer (10%).

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjente miniquizzer
  • Godkjent lab.kurs

Mer om vurdering

Alle vurderingsdelene som inngår må være bestått.. Det gis ikke karakter på de enkelte delene, men én samlet karakter. Eksamen kan avholdes muntlig utenom undervisningssemesteret. Ved begrunnelse/klage på karakter er det skriftlig avsluttende eksamen som vurderes på nytt. Ved stryk eller gjentak er det skriftlig avsluttende eksamen som tas på nytt

UTF §5-6 i utfyllende regler for realfagsstudiene gjelder for gjentak av skriftlig og muntlig avsluttende eksamen i realfagsemner

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

- Kurs tekstbok: Marieb & Hoehn: Human Anatomy and Physiology (11ed). Pearson.
- Forelesninger.
- Labmanual.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BI2020 7.5 01.09.2015
HBIOT1011 5.0 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 2

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Biologi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 10/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Arbeider 40/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Skriftlig eksamen 50/100 E 02.12.2020 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 10/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 40/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig eksamen 50/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU