BI2017 - Genetikk og evolusjon I

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Rapport 30/100
Skriftlig eksamen 70/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet fokuserer på forskjellige aspekter omkring mekanismer for evolusjonær forandring over korte (mikroevolusjon) og lange (makroevolusjon) tidsperioder. Dette inkluderer temaer som populasjonsgenetikk, genkartlegging, kvantitativ genetikkmolekylær evolusjonsbiologi, fylogenetisk analyse, genetiske mekanismer for artsdannelse og livets utvikling.

Læringsutbytte

Etter kurset skal studenten:
- Kjenne grunnleggende terminologi og begreper innen genetikk og evolusjon
- Ha en teoretisk forståelse av de sentrale temaer innen genetikk, mikroevolusjon og makroevolusjon, og metoder som brukes i studiene av disse.
Ferdigheter:
Etter kurset skal studenten:
- Kunne bruke grunnleggende metoder for beregninger i populasjonsgenetikk.
- Kunne tolke resultater fra genetiske og evolusjonære studier på et generelt nivå, og evaluere deres biologiske betydning.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger: 30 timer.
Øvinger: 12 timer.
Semesteroppgave: Dataanalyse, tolkning av resultater, og en skriftlig rapport.


Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjente øvelser og semesteroppgave

Mer om vurdering

Alle vurderingsdelene som inngår må være bestått. Ved stryk eller gjenntak er det skriftlig avsluttende eksamen som tas på nytt. Ved begrunnelse/klage på karakter er det (om ikke annet angis) skriftlig avsluttende eksamen som vurderes på nytt. Vurdering av delene angis i %-poeng.. Eksamen kan avholdes muntlig utenom undervisningssemesteret.

For studieåret 2017/2018 gjelder UTF §28 i utfyllende regler for realfagsstudiene av 01.08.2015 for gjentak av skriftlig og muntlig avsluttende eksamen i realfagsemner.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Futuyma DJ (2005). Evolution, Sinauer Russel PJ (2006). iGenetics – A Mendelian Approach, Pearson.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BI2011 3.7 01.09.2008
BI2040 3.7 01.09.2008

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Rapport 30/100
Høst ORD Skriftlig eksamen** 70/100 07.12.2017 09:00 JC13 , JC23 Realfag
Vår ORD Rapport 30/100
Vår ORD Skriftlig eksamen 70/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Dette er en digital eksamen: Ta med egen PC. Merk: Hvis du skal ha tilrettelegging med PC og er plassert på datasal, trenger du ikke å ta med deg egen PC, men merk at du fortsatt skal levere eksamen i Inspera. Gjennomfør en demoeksamen uten SEB på ntnu.inspera.no Please note that this is a digital exam: Please bring your own computer. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+skoleeksamen+-+for+studenter
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.