course-details-portlet

BI2015 - Molekylærbiologi, laboratoriekurs

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Laboratoriekurset omfatter forelesninger og forsøk innen molekylærbiologi og plantebiologi. Dette inkluderer metoder brukt i molekylærgenetikk som for eksempel protein-separering / - påvisning, metabolitt-analyser og analyseteknikker i gen-ekspresjon (reporter gen ekspression). I tillegg leser studentene vitenskaplige artikler, lærer å lage dataanalyse, skrive vitenskapelige rapporter og lage presentasjioner.

Læringsutbytte

- Studentene skal ha grunnleggende kompetanse i metoder innen molekylærgenetikk, proteinseparering, proteinidentifisering og gen-ekspresjon analyseteknikker.
- Studentene skal ha god kjennskap til bruk av laboratorieutstyr, og til metoder brukt innen molekylærbiologi og plantebiologi forskning.
- Studentene skal ha grunnleggende kunnskap om arbeid i laboratorium og dataanalyse (inkl. statistikk).
- Studentene skal kunne kommunisere sine resultater i skriftlig og muntlig form.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger: 10 timer
Laboratoriekurs: 50 timer
- Emnet undervises intensivt, går over 2 uker i oktober


Obligatoriske aktiviteter
- Laboratorier kurs (oppmøtet må være 90% eller høyere)

Vurderingsform:
- Skriftlig rapport. Det leveres 4 rapporter som teller likt mot en felles karakter.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent lab.kurs

Mer om vurdering

Alle vurderingsdeler som inngår må være bestått. Det gis kun en samlet karakter (ikke karakter på de enkelte delene). Ved begrunnelse/klage på karakter vurderes rapportene på nytt.

UTF §5-6 i utfyllende regler for realfagsstudiene gjelder for gjentak av skriftlig og muntlig avsluttende eksamen i realfagsemner.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MNKBI215 7.5
MNKBI211 3.0
BI2019 4.0 01.09.2011
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020
Spesiell frist for melding til undervisning: 01.06.2020

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 3

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Molekylærmedisin
  • Biologi
  • Bioteknologi
  • Cellebiologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for biologi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU