BI2015 - Molekylærbiologi, laboratoriekurs

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Rapport 40/100
Skriftlig eksamen 60/100 4 timer

Faglig innhold

Laboratoriekurset omfatter forsøk innen molekylærgenetikk,proteinseparering/-påvisning og gen ekspression analyse teknikker. I tillegg studentene lærer å skrive vitenskapelige rapporter.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Etter å ha fullført kurset skal studentene ha god kjennskap til laboratorieutstyr, og til metoder brukt innen molekylærgenetikk, proteinseparering, proteinidentifisering og plantebiologi.

Ferdigheter:
Studentene skal ha basal ferdigheter i å bruke metoder innen molekylærgenetikk, proteinseparering, proteinidentifisering og gen ekspression analyse teknikker.

Generell kompetanse:
Grunnleggende kunnskap om arbeid i laboratorium.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger: 10 timer
Laboratoriekurs: 40 timer


Emnet er adgangsbegrenset

Emnet undervises intensivt, går over 2 uker i oktober

Eksamen kan avholdes muntlig utenom undervisningssemesteret

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent lab.kurs

Mer om vurdering

Alle vurderingsdelene som inngår må være bestått. Ved stryk eller gjenntak er det skriftlig avsluttende eksamen som tas på nytt. Ved begrunnelse/klage på karakter er det (om ikke annet angis) skriftlig avsluttende eksamen som vurderes på nytt. Vurdering av delene angis i %-poeng.. Eksamen kan avholdes muntlig utenom undervisningssemesteret.

For studieåret 2017/2018 gjelder UTF §28 i utfyllende regler for realfagsstudiene av 01.08.2015 for gjentak av skriftlig og muntlig avsluttende eksamen i realfagsemner.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BI2019 4.0 01.09.2011
MNKBI211 3.0
MNKBI215 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Rapport 40/100
Høst ORD Skriftlig eksamen 60/100 18.12.2017 09:00 KJL1 , KJL23 , R D1-185 Datasal , E6
Vår ORD Rapport 40/100
Vår ORD Skriftlig eksamen 60/100 26.05.2018 09:00 F1
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.