course-details-portlet

BI2015 - Molekylærbiologi, laboratoriekurs

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Laboratoriekurset omfatter forelesninger og forsøk innen Molekylærbiologi organisert i fem læringsmoduler og forelesninger som er relevante for eksperimentene. Dette inkluderer metoder brukt i molekylærgenetikk som for eksempel protein-separering / - påvisning, metabolitt-analyser og analyseteknikker i gen-ekspresjon (reporter gen ekspression). I tillegg leser studentene vitenskaplige artikler, lærer å lage dataanalyse, skrive vitenskapelige rapporter og lage presentasjoner.

Læringsutbytte

 1. Studentene skal ha grunnleggende kompetanse i metoder innen molekylærgenetikk, proteinseparering, proteinidentifisering, metabolittanalyse og gen-ekspresjon analyseteknikker.
 2. Studentene skal ha god kjennskap til bruk av laboratorieutstyr, og til metoder brukt innen molekylærbiologi og plantebiologi forskning.
 3. Studentene skal ha grunnleggende kunnskap om arbeid i laboratorium og dataanalyse (inkl. statistikk).
 4. Studentene skal kunne kommunisere sine resultater i skriftlig og muntlig form.

Læringsformer og aktiviteter

Kursstruktur:

Emnet undervises intensivt, går over 2 uker i oktober.

 • Forelesninger: 10 timer
 • Laboratoriekurs: 50 timer.

Obligatoriske aktiviteter:

 1. Laboratorier kurs (oppmøtet må være 90% eller høyere).
 2. Diagrammer som oppsummerer laboratorieprotokoller som skal leveres første dag i klassen.
 3. Muntlig presentasjon av en artikkel som er relevant for innholdet i en av modulene.
 4. Skriftlig rapports.

Begrenset opptak til undervisning. Mer info om dette her.

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Obligatoriske aktiviteter

 • semesteroppgave

Mer om vurdering

Avsluttende eksamen (teoretiske spørsmål og praktiske problemer): 100%. Bare studenter med godkjent semesteroppgave får ta eksamen.

Alle vurderingsdelene som inngår må være bestått. Eksamen kan avholdes muntlig utenom undervisningssemesteret. Ved begrunnelse/klage på karakter er det skriftlig avsluttende eksamen som vurderes på nytt. Ved stryk eller gjentak er det skriftlig avsluttende eksamen som tas på nytt. Den skriftlige eksamenen kan endres til en muntlig eksamen i semesteret når kurset ikke undervises.

Karakterregel: Bokstavkarakterer (A - F).

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: https://i.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Opptak+til+adgangsbegrensede+emner

Forkunnskapskrav

Studentene må lese laboratorieheftet FØR de starter kurset. Det vil bli gitt i september. For å sikre at de oppfyller dette kravet, må de utarbeide diagram eller skjema som viser de mest relevante trinnene på protokollen i riktig rekkefølge og levere den på den første dagen i klassen.

Kursmateriell

Laboratoriehefte.

Valgfritt (anbefalt støttemateriale): "Molecular Biology of the Cell", 6th edition. Garland Publishing Inc. ISBN: 9780815344643.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MNKBI215 7.5
MNKBI211 3.0
BI2019 4.0 HØST 2011
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023
Spesiell frist for melding til undervisning: 01.06.2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Molekylærmedisin
 • Biologi
 • Bioteknologi
 • Cellebiologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for biologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 11.12.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL430 Sluppenvegen 14 21
SL410 Sluppenvegen 14 12
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU