course-details-portlet

BI2014 - Molekylærbiologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 60/100
Skriftlig eksamen 60/100 4 timer E
Rapport 40/100

Faglig innhold

Emnet tar for seg molekylærbiologi i forbindelse med eukaryote celler. Prinsipper for forskjellige molekylære mekanismer i de eukaryote celler vil bli belyst gjennom forelesninger.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført kurset skal studentene ha grunnleggende kunnskaper om eukaryote cellers molekylærbiologi.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger:30 timer
Prosjektoppgave: 20 timer
Eksamen kan avholdes muntlig utenom undervisningssemesteret

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent prosjektoppgave

Mer om vurdering

Alle vurderingsdelene som inngår må være bestått.. Det gis ikke karakter på de enkelte delene, men én samlet karakter. Eksamen kan avholdes muntlig utenom undervisningssemesteret. Ved begrunnelse/klage på karakter er det skriftlig avsluttende eksamen som vurderes på nytt. Ved stryk eller gjentak er det skriftlig avsluttende eksamen som tas på nytt

UTF §5-6 i utfyllende regler for realfagsstudiene gjelder for gjentak av skriftlig og muntlig avsluttende eksamen i realfagsemner.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MNKBI214 7.5
TBT4146 5.0 01.09.2017
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 3

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Molekylærmedisin
  • Biologi
  • Bioteknologi
  • Cellebiologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for biologi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Rapport 40/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Skriftlig eksamen 60/100 E 07.12.2020 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen 60/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Rapport 40/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig eksamen 60/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 60/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU