course-details-portlet

BI2012 - Cellebiologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 60/100
Oppgave 40/100

Faglig innhold

The aims of the course are:

- Provide an overview of the organelles and structures found in animal and plant cells.
- Introduce the underlying cell-biological mechanisms and processes enabling cells to perform their functions.
- Highlight organizational and functional differences between prokaryotic and eukaryotic cells.
- Provide hands on training in routinely used molecular and/or cellbiological methodologies.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Etter å ha fullført kurset skal studentene ha kunnskaper om celleorganellers og cellemembraners struktur og funksjon.

Ferdigheter:
Studentene skal ha grunnleggende kapasitet til å utføre eksperimenter innen cellebiologi.

Generell kompetanse:
Studentene skal ha grunnleggende kompetanse til å oversette et biologisk spørsmål inn i et eksperiment.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger: 20 timer
Praktiske øvelser/semesteroppgaver: 30 timer, obligatorisk

Eksamen kan avholdes muntlig utenom undervisningssemesteret

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent semesteroppgave

Mer om vurdering

Alle vurderingsdelene som inngår må være bestått.. Det gis ikke karakter på de enkelte delene, men én samlet karakter. Eksamen kan avholdes muntlig utenom undervisningssemesteret. Ved begrunnelse/klage på karakter er det skriftlig avsluttende eksamen som vurderes på nytt. Ved stryk eller gjentak er det skriftlig avsluttende eksamen som tas på nytt

UTF §5-6 i utfyllende regler for realfagsstudiene gjelder for gjentak av skriftlig og muntlig avsluttende eksamen i realfagsemner.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MNKBI212 7.5
MNKBI210 7.5
TFY4260 5.0 01.09.2017
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021
Spesiell frist for melding til undervisning: 01.12.2020

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 4

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Biologi
  • Bioteknologi
  • Cellebiologi
Kontaktinformasjon
Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for biologi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 40/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen (1) 60/100 30.11.2020 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 40/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen (2) 60/100 07.06.2021 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
  • 2) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU