course-details-portlet

BI2012 - Cellebiologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Living cells contain a large number of different structures and organelles enabling them to survive and adapt in a changing environment. In parallel these structures and organelles enable them to perform specific functions within a multicellular body.

The aims of the course are:

 • Provide an overview of the organelles and structures found in animal and plant cells.
 • Introduce the underlying cell-biological mechanisms and processes enabling cells to perform their functions.
 • Highlight organizational and functional differences between prokaryotic and eukaryotic cells.
 • Provide hands on training in routinely used molecular and/or cell biological methodologies.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

 • Avansert teoretisk kunnskap om eukaryote organeller, strukturer og mekanismer som muliggjør cellebiologiske prosesser

Ferdigheter:

 • Avansert kompetanse i standard molekylær- og cellebiologiske metodikker, eksperimentell design og kritisk lesning av vitenskapelig litteratur.

Generell kompetanse:

 • Avansert ekspertise innen dataanalyse, vitenskapelig rapportskriving og presentasjon av forskningsdata.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger: 20 timer

Forskningsprosjekt / semesteroppgaver: 30 timer, obligatorisk

Prosjekt presentasjon: 4 timer, obligatorisk

Obligatoriske aktiviteter

 • Godkjent semesteroppgave

Mer om vurdering

Ved begrunnelse/klage på karakter er det skriftlig avsluttende eksamen som vurderes på nytt.

Ved stryk eller gjentak er det skriftlig avsluttende eksamen som tas på nytt. Eksamen kan avholdes muntlig utenom undervisningssemesteret.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: https://i.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Opptak+til+adgangsbegrensede+emner

Kursmateriell

Forelesningsnotater

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MNKBI212 7.5
MNKBI210 7.5
TFY4260 5.0 HØST 2017
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025
Spesiell frist for melding til undervisning: 01.12.2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Biologi
 • Bioteknologi
 • Cellebiologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for biologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU