BI1004 - Fysiologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig og Rapport
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Rapport 30/100
Skriftlig eksamen 70/100 6 timer

Faglig innhold

Emnet bygger på BI 1001, og behandler sammenheng mellom struktur og funksjon på organ- og organismenivå. I plantefysiologi legges vekt på de prosesser som har størst betydning for planter som primære produsenter. I zoofysiologi gis en innføring med vekt på dyrs tilpasning til ulike miljøer. Emnet inngår som en del av 1-årig studium i biologi og er normalt adgangsbegrenset. Det er et mindre antall plasser tilgjengelig for de som kun vil ta dette emnet.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført kurset skal studentene ha god innsikt i sammenhengen mellom struktur og funksjon på organ- og organismenivå. Studentene skal også ha kunnskaper om de prosesser som har størst betydning for planter som primære produsenter, og om dyrs tilpasning til ulike miljøer. Kurset har følgende læringsmål gjennom kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper:
Studenten skal ha kunnskap om:
- fagets egenart og historie.
- sentrale temaer innenfor plante- og zoo-fysiologi.
- sentrale metoder for å studere plante- og zoofysiologiske problemstillinger.
- hvordan man oppdaterer seg innen fagområdet.

Ferdigheter:
Studenten:
- tilegne seg stoff omkring sentrale temaer innen omkring plante- og zoo-fysiologi
- kan beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttryksformer.

Generell kompetanse:
Studenten kan:
- innsamle fysiologiske data og presentere disse på en sammenfattende måte.
- kan formidle sentralt fagstoff i skriftlig form.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger: 50 timer
Laboratoriekurs: 45 timer
Kollokvier: Obligatoriske, innleveringer
Emnet er adgangsbegrenset

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent lab.kurs

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Godkjent laboratoriekurs i BI 1001

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BI1006 7.5 01.09.2017
BI1007 7.5 01.09.2017
MNKBI104 15.0
MNKBI120 15.0
MNKBI120A 9.0

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig og Rapport

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Rapport 30/100
Høst ORD Skriftlig eksamen 70/100 18.12.2015 09:00 KJL2 , KJL3 , KJL4 , KJL5 , R D1-185 Datasal , R3 , R5 , KJL21 , KJL22
Vår ORD Rapport 30/100
Vår ORD Skriftlig eksamen 70/100 24.05.2016 09:00 K3 , D2
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.